Institut za standardizaciju Crne Gore
Glavni meni

Nastavak realizacije programa obuka | 03. novembar

U organizaciji Instituta za standardizaciju Crne Gore, u četvrtak 03.11.2022. godine, održana je jednodnevna obuka na temu Analiza zahtjeva standarda MEST ISO 45001:2018 - Sistemi menadžmenta zaštitom zdravlja i bezbjednošću na radu - Zahtjevi sa uputstvom za upotrebu, i to u hibridnom modu koju su pratili predstavnici MMSP i društvenih institucija putem video-linka ili ličnim prisustvom. 

Predavač je bila gđa Branislava Milovanov, menadžer za obuke u StandCert d.o.o, predsjednica KS CASCO Srbije, član KS A207 u ISS-u, menadžer kvaliteta, menadžer životne sredine i provjeravač za QMS, EMS i OHSAS. 

Cilj obuke je bio omogućavanje učesnicima da steknu nova znanja, kojima će unaprijediti i olakšati primjenu standarda ISO 45001 u svojim organizacijama. Uz konkretne primjere za ispunjavanje zahtjeva standarda MEST ISO 45001:2018, učesnici su i kroz niz realizovanih vježbi imali priliku da praktično primijene informacije o principima standarda ISO 45001 na svojim radnim mjestima.

Noseći pozitivne utiske povodom održane obuke, gđa Milovanov je zaključila da su polaznici pokazali visok nivo  zainteresovanosti za sticanje novih znanja i vještina. Vodeći se obostranim zadovoljstvom kako polaznika, tako i svojim ličnim, uvjerena je da će i sljedećim obukama prenijeti znanje, iskustvo i najbolju praksu širokom auditorijumu korisnika.