Institut za standardizaciju Crne Gore

Nova veb stranica i najava evropskih događaja u septembru

CEN (Evropski komitet za standardizaciju) i CENELEC (Evropski komitet za standardizaciju elektrotehnike) sa ponosom objavljuju da je njihova nova veb stranica aktivna od 01.09.2021. Evropske organizacije za standardizaciju imaju za cilj da svim zainteresovanim stranama u evropskoj standardizaciji obezbijede poboljšano digitalno prisustvo - brže, dinamičnije i prilagođenije korisnicima.

Kao rezultat višemjesečnog napornog rada i zalaganja, nova zajednička veb stranica dostupna je na adresi: www.cencenelec.eu.

Ova veb lokacija ima za cilj da ponudi poboljšano korisničko iskustvo i osvježen izgled, poboljšanu navigaciju i nekoliko funkcija koje će učiniti cjelokupno iskustvo još uticajnijim na radnoj površini, mobilnom telefonu ili tabletu.

Evropske organizacije za standardizaciju (CEN i CENELEC) takođe su najavile i nekoliko javnih onlajn događaja u septembru, na kojima uz prijavu mogu učestvovati svi zainteresovani.

Budućnost sajber bezbjednosti za internet stvari (IoT)

Ekspanzija povezanih uređaja, koja se takođe naziva i Internet stvari (IoT), stvara sve veće rizike za sajber bezbjednost. Osiguravanje sajber bezbjednosti povezanih proizvoda je neophodno, kako za zaštitu potrošača, tako i za podsticanje evropske digitalizacije.

DigitalEurope organizuje onlajn događaj na kojem će biti riječi o zaključcima studije o budućnosti sajber bezbjednosti za IoT.

Datum održavanja je 8. septembar, sa početkom u 11 časova. Za prijavu je potrebno unijeti ime, prezime i mejl adresu na sljedećem linku .

Prezentacija izmjena u podzakonskim aktima CEN-a i CENELEC-a

Ovaj vebinar će se baviti važnim izmjenama kojima će biti izmijenjen Statut CEN-a i CENELEC-a, kao i u Internim pravilima. Cilj je da se oni usklade sa novim Belgijskim kodeksom o kompanijama i udruženjima (BCAC), koji se primjenjuje u Belgiji od 1. januara 2020. godine. Takođe će se analizirati i nedosljednosti otkrivene u različitim aktima, usklađivanjem između CEN-a i CENELEC-a, kao i kriterijumima za članstvo.

Datum održavanja je 10. septembar, sa početkom u 10 časova. Prijava obuhvata, pored imena, prezimena i mejl adrese, naziv zemlje i organizacije, i eventualne informacije o učešću u tehničkom tijelu. Link za prijavu.

Radionica „Standardi koji podržavaju lanac vrijednosti industrijskih podataka

Industrijski podaci ključni su za uspjeh jedinstvenog evropskog tržišta i njegovu konkurentnost na globalnom tržištu. Neophodan je zajednički pristup koji se bazira na povjerenju, kvalitetu i interoperabilnosti u cijelom lancu vrijednosti podataka. Na radionici u organizaciji evropskih organizacija za standardizaciju CEN, CENELEC i ETSI svoje iskustvo će predstaviti i evropsko udruženje GAIA-X.

Radionica je planirana da traje 3 sata i zakazana je za 28. septembar, sa početkom u 14 časova. Registracija je dostupna do 24. septembra u ponoć, na linku.

ICT forum za standarde za mala i srednja preduzeća (SBS) 2021

Generalni direktor CEN-a, gđa Elena Santiago Cid, učestvovaće kao jedan od predavača na ovogodišnjem SBS Forumu o standardima za informacione komunikacione tehnologije za mala i srednja preduzeća (MSP). Neka od pitanja koja će biti razmatrana na Forumu su osnovni izazovi za MSP u prihvatanju standardizacije, postoji li prostor da MSP budu aktivni učesnici u definisanju standarda i kako EU može podržati ove napore.

Datum održavanja je 29. septembar, sa početkom u 10 časova. Više informacija i program mogu se naći na sljedećem linku.