Institut za standardizaciju Crne Gore
Glavni meni

Novosti & Događaji

Međunarodni dan obrazovanja | 24. januar

24. januar 2023. više

Potpisana Deklaracija za rodno odgovorne standarde i razvoj standarda

24. januar 2023. više

Preminuo Perica Turković, nekadašnji direktor ISME

21. januar 2023. više

Srećni praznici!

31. decembar 2022. više

ISME & ISRSM: Potpisan Sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji

20. decembar 2022. više

ISME uspješno realizovao još jednu obuku na temu: Analiza zahtjeva standarda MEST EN ISO 14001:2016

19. decembar 2022. više

Međunarodni dan borbe protiv korupcije | 9. decembar

09. decembar 2022. više

Sporazum o saradnji | ISME & CUP

28. novembar 2022. više

Seminar uspješno realizovan | 25. novembar

28. novembar 2022. više

NAJAVA OBUKE: Analiza zahtjeva standarda MEST EN ISO 14001:2016

17. novembar 2022. više

Najava seminara | 25. novembar

08. novembar 2022. više

Nastavak realizacije programa obuka | 03. novembar

07. novembar 2022. više

Svjetski dan informacija o razvoju | 24. oktobar

24. oktobar 2022. više

Održana obuka: Analiza zahtjeva standarda MEST EN ISO 9001:2016 i preporuke za njegovu upotrebu

19. oktobar 2022. više

Svjetski dan standarda | 14. oktobar

14. oktobar 2022. više

Analiza zahtjeva standarda MEST ISO 45001:2018 - Sistemi menadžmenta bezbjednošću i zdravljem na radu - Zahtjevi sa uputstvom za korišćenje i preporuke za njegovu primjenu

13. oktobar 2022. više

Najava obuka

03. oktobar 2022. više

Početak javne rasprave

30. septembar 2022. više