Institut za standardizaciju Crne Gore
Glavni meni

Novosti & Događaji

Svjetski dan mikro, malih i srednjih preduzeća | 27. jun

27.06.2022. više

Generalna skupština CEN i CENELEC

26.06.2022. više

Obavještenje za javnost

21.06.2022. više

Predstavljanje platforme namijenjene mikro, malim i srednjim preduzećima

17.06.2022. više

Svjetski dan dobrovoljnih davalaca krvi | 14. jun

14.06.2022. više

Svjetski dan akreditacije | 9. jun

10.06.2022. više

Međunarodne radionice za studente i profesore

10.06.2022. više

Svjetski dan okeana | 8. jun

08.06.2022. više

7. jun - Svjetski dan bezbjednosti hrane

07.06.2022. više

Početak javne rasprave

06.06.2022. više

Poziv za učešće u izradi Plana donošenja crnogorskih standarda i srodnih dokumenata za 2023. god.

03.06.2022. više

5. jun - Svјetski dan zaštite životne sredine

03.06.2022. više

Naučno-stručni skup “Sistem kvaliteta uslov za uspješno poslovanje i konkurentnost”

30.05.2022. više

Srećan Dan nezavisnosti!

24.05.2022. više

Proslava 15. godina Instituta za standardizaciju Crne Gore

17.05.2022. više

Svjetski dan bezbjednosti i zdravlja na radu 2022

28.04.2022. više

Međunarodni naučno-stručni skup „Građevinarstvo – nauka i praksa”, GNP 2022

17.03.2022. više

Početak javne rasprave

14.03.2022. više