Institut za standardizaciju Crne Gore
Glavni meni

Službeno obavještavanje - notifikacija

Jedna od obaveza nacionalnih organizacija za standardizaciju koja proističe iz članstva u evropskim organizacijama za standardizaciju CEN i CENELEC je i prijavljivanje (notifikacija) izvornih nacionalnih standarda Evropskoj komisiji, kao i ostalim članicama organizacija za standardizaciju. Pošto izvorni nacionalni standardi mogu predstavljati tehničku barijeru trgovini, ostale zemlje članice treba da budu upozorene na tu mogućnost i da imaju priliku da daju primjedbe i predloge na nacrt izvornog nacionalnog standarda.

Registar mjesečnih notifikacija/obavještenja u 2022. god

Registar novih nacionalnih inicijativa za standardizaciju prijavljenih po podsektorima u okviru CENELEC-a u 2022. god.

Registar mjesečnih notifikacija/obavještenja u 2021. god

Registar novih nacionalnih inicijativa za standardizaciju prijavljenih po podsektorima u okviru CENELEC-a u 2021. god.