Institut za standardizaciju Crne Gore
Glavni meni

Službeno obavještavanje - notifikacija

Jedna od obaveza nacionalnih organizacija za standardizaciju koja proističe iz članstva u evropskim organizacijama za standardizaciju CEN i CENELEC je i prijavljivanje (notifikacija) izvornih nacionalnih standarda Evropskoj komisiji, kao i ostalim članicama organizacija za standardizaciju. Pošto izvorni nacionalni standardi mogu predstavljati tehničku barijeru trgovini, ostale zemlje članice treba da budu upozorene na tu mogućnost i da imaju priliku da daju primjedbe i predloge na nacrt izvornog nacionalnog standarda.

2023

Notifikacije u 2023. godini

2022

Notifikacije u 2022. godini

2021

Notifikacije u 2021. godini