Institut za standardizaciju Crne Gore
Glavni meni

Panel diskusija "Standard MEST ISO 45001 u funkciji poboljšanja bezbjednosti i zdravlja na radu"

Bezbjedno i zdravo radno mjesto, koje obezbjeđuje uslove na radu koji ne dovode do povreda na radu, profesionalnih bolesti i bolesti u vezi sa radom, stvara pretpostavke za punu fizičku i psihičku zaštitu zaposlenih. Neophodno je da se pravo na bezbjedno i zdravo radno mjesto poštuje na svim nivoima i da su svi odgovorni uključeni u stvaranje takvog radnog okruženja, uspostavljajući na taj način kulturu bezbjednosti i zdravlja na radu.

Na tu temu, Institut za standardizaciju Crne Gore (ISME) je, kroz projekat IPA 2020 Povećanje kapaciteta institucija nadležnih za harmonizaciju i implementaciju EU zakonskog okvira u oblasti konkurentnosti i inovativnosti, organizovao panel diskusiju na temu “Standard MEST ISO 45001 u funkciji poboljšanja bezbjednosti i zdravlja na radu”. Panel diskusija je održana 10. novembra 2023. godine, u hotelu Podgorica.

U ulozi izlagača na događaju je bio gdin Gorazd Sušnik, ekspert za zaštitu zdravlja i bezbjednosti na radu (Republika Slovenija), koji posjeduje višedecenijsko iskustvo stečeno na međunarodnom nivou u svim oblastima sistema menadžmenta zaštitom zdravlja, bezbjednošću na radu i životnom sredinom, kao i najbolje prakse u ovim oblastima (Knauf Insulation, Novartis, SIJ Acroni). Kao predsjednik Komore za zaštitu zdravlja i bezbjednosti na radu Slovenije, umrežen je sa ekspertima za zaštitu zdravlja i bezbjednosti na radu, regulatorima, zakonodavcima i predstavnicima akademske zajednice.

U ulozi moderatora je bila gđa Đina Janković (Udruženje zaštite na radu Crne Gore), panelisti su: gdin Stevan Đurišić (Ministarstvo zdravlja), gđa Jovana Bošković (Ministarstvo rada i socijalnog staranja), gdin Zlatko Popović (Uprava za inspekcijske poslove Crne Gore), gđa Svetlana Ćulafić (INGEROP.ME d.o.o.), Branislav Šebek (Montinspekt d.o.o.).

Panel diskusiju je otvorio direktor Instituta za standardizaciju Crne Gore, gdin Zoran Glomazić, koji je u svom izlaganju istakao da je ova tema prepoznata kao značajna za Crnu Goru, što se potrvrđuje i velikim interesovanjem za prisustvo ovoj panel diskusiji. Standard 45001 je namijenjen organizacijama koje su svjesne značaja bezbjednosti zdravlja svojih zaposlenih i stalno nastoje da unaprijede i održavaju nivo fizičke, mentalne i društvene bezbjednosti radnika svih zanimanja kao i sprečavanje njihovih povređivanja.

Zaključke sa panel diskusije možete pronaću u priloženom dokumentu.