Institut za standardizaciju Crne Gore
Glavni meni

Patenti

Standardi i srodni dokumenti (tehničke specifikacije, tehnički izvještaji, uputstva i sl.), kao neslužbeni tekstovi (za razliku od službenih tekstova koji nemaju autorskopravnu zaštitu), su originalna i jedinstvena autorska djela koja su zaštićena Bernskom konvencijom o zaštiti književnih i umetničkih djela, kao i zakonima o autorskom pravu u zemlјama njihovog nastanka.
Prema članu 15. Zakona o standardizaciji, crnoroski standardi i srodni dokumenti objavlјuju se kao posebne publikacije u papirnoj ili elektronskoj formi.

Autorska prava za crnogorske standarde i srodne dokumente pripadaju Institutu shodno zakonu kojim se uređuju autorsko i srodna prava.
Umnožavanje, u cjelini ili djelimično, kao i distribucija crnogorskih standarda i srodnih dokumenata dozvoljeni su samo uz saglasnost i u skladu sa pravilima Instituta.

Institut, kao punopravni član Međunarodne organizacije za standardizaciju (ISO), pridruženi član Međunarodne elektrotehničke komisije (IEC), pridruženi član Evropskog komiteta za standardizaciju (CEN) i Evropskog komiteta za standardizaciju u oblasti elektrotehnike (CENELEC), i kao nacionalna organizacija za standarde Evropskog instituta za standarde u oblasti telekomunikacija (ETSI), ima statutarne, ugovorne i moralne obaveze da uloži napor u cilјu promovisanja i unapređivanja legalne upotrebe i sprječavanja neovlašćenog korišćenja njihovih publikacija u Crnoj Gori, koje su zaštićene autorskim pravima, kao i njihovih poslovnih naziva (imena) i znakova razlikovanja koji su zaštićeni žigovima (žigovnim pravima).

Institut ima pravo i obavezu da preduzima adekvatne komercijalne i druge mjere, a kada je potrebno, i pravne radnje, radi zaštite svoje intelektualne svojine, intelektualne svojine međunarodnih i evropskih organizacija za standardizaciju, kao i intelektualne svojine nacionalnih tijela za standarde stranih zemalјa sa kojima je Institut ima zaklјučene odgovarajuće komercijalne ugovore ili sporazume.

Registar patenata

Lista registrovanih nosilaca patentnih prava