Institut za standardizaciju Crne Gore
Glavni meni

Plan javnih nabavki

Javna nabavka je skup radnji i aktivnosti koje preduzima naručilac – obveznik primjene propisa o javnim nabavkama u cilju nabavke roba,
izvršenja usluga ili izvođenja radova, za koje izdvaja obezbijeđena sredstva. Obveznici javnih nabavki su država, državne institucije i kompanije, tj. svi subjekti koji direktno ili indirektno rasplažu javnim sredstvima. Obveznici javnih nabavki su u obavezi da kreiraju godišnje planove.