Institut za standardizaciju Crne Gore
Glavni meni

Početak realizacije projekta IPA 2020

Jula 2022. godine je počela realizacija projekta IPA 2020 „Povećanje kapaciteta institucija usaglašavanjem i sprovođenjem pravnih tekovina Evropske unije u oblasti konkurentnosti i inovacija“ (Increasing the capacity of institutions harmonising and implementing of EU acquis in the area of Competitiveness and Innovation), koji Ministarstvo za ekonomski razvoj i turizam realizuje u okviru IPA podrške za sektor Konkurentnost i Inovacije. Projekat implementira konsultantska firma EPRD u konzorcijumu sa BSI International Projects SARL i tri ključna eksperta KE1/TL: Markus Handelin (Finska), KE2: Dorota Malgin (Poljska) i KE3: Daniel Hinst (Hrvatska).

Tim povodom, 28.7.2022. godine u prostorijama Instituta za standardizaciju Crne Gore, koji je korisnička institucija Projekta, organizovan je sastanak sa KE1 i ujedno vođom projekta g. Markusom Handelinom i njegovom saradnicom gđom Marijom Nikčević gdje su definisane projekte aktivnosti na kojima će zaposledni u Institutu, njegovi članovi, članovi tehničkih komiteta Instituta i predstavnici zainteresovanih strana uzeti učešća u okviru šest podaktivnosti tokom narednih 30 mjeseci.

Sastanak je protekao u ugodnoj i prijateljskoj atmosferi.