Institut za standardizaciju Crne Gore
Glavni meni

Podrška razvoju zdravstvenog turizma

Nastavljajući dobru praksu pružanja podrške razvoju zdravstvenog turizma u Crnoj Gori Medical SPA Asocijacija Crne Gore, Klaster zdravstvenog turizma Crne Gore i Resursni centar zdravstvenog  turizma Crne Gore organizovali su 12. Međunarodnu konferenciju zdravstvenog turizma i prvu obuku “Upravljanje u zdravstvenom turizmu" koja je održana 4. i 5. novembra,  u hotelu Splendid Conference & Spa Resort u Budvi.

Konferencija je okupila domaće i inostrane stručnjake, operativce i konsultante iz područja medicine i turizma, predstavnike hotelijerske i wellness industrije, predstavnike ministarstava i nacionalnog tijela za standardizaciju, koji su zajednički odgovarali na ključna pitanja o fazama razvoja zdravstvenog wellness i spa  turizma u Crnoj Gori i regionu, o standardima iz oblasti zdravstvenog turizma, kao i o perspektivi ovog specifičnog oblika turističke ponude.

Na konferenciji je, između ostalog, naglašeno da će zdravstveni turizam u Crnoj Gori predstavljati najvažniji segment crnogorske cjelogodišnje turističke ponude, kojeg prate posebno dizajnirani turistički proizvodi. Cijene zdravstvenih usluga u Crnoj Gori su relativno niže u odnosu na druge zemlje Evrope, što Crnu Goru kao destinaciju i mediteransku zemlju čini izuzetno konkurentnom kako na evropskom tako i na svjetskom tržištu. 

U pravcu razvoja zdravstvenog turizma neophodno je obezbijediti odgovarajući zakonodavni okvir i intezivirati horizontalnu saradnju sa Institutom, u procesu izrade nacionalnog tehničkog zakonodavstva. Takođe, potrebno je obezbijediti programe podrške za procese sertifikacije/akreditacije kao i za edukaciju kadra koji su nosioci zdravstvenog turizma. Upućena je poruka o značaju primjene MEST standarda i učešća u radu nacionalnih tehničkih komiteta koji pokrivaju oblast zdravstvenog turizma. 

U ime Instituta, konferenciji je prisustvovala mr Rada Janjić, pomoćnica direktora, koja je imala predavanje na temu: „Pravni okvir i standardi za razvoj proizvoda zdravstvenog turizma“.