Institut za standardizaciju Crne Gore
Glavni meni

Pozivanje na standarde u propisima

Pozivanje na standarde u propisima

Standard sa obaveznom primjenom je standard čija je primjena obavezna na osnovu zakona ili isključivim pozivanjem u propisu. (MEST EN 45020, 11.4)

Pozivanje na standarde (u propisima) podrazumijeva pozivanje na jedan ili više standarda umjesto detaljnog navođenja odredaba u propisu.

NAPOMENA 1 Pozivanje na standarde može biti datirano, nedatirano ili uopšteno, i u isto vrijeme isključivo ili indikativno.

NAPOMENA 2 Pozivanje na standarde može biti povezano sa uopštenim zakonskim odredbama koje se odnose na stanje razvijenosti tehnike ili priznato tehničko pravilo. Takve odredbe mogu da stoje i posebno.

Preciznost pozivanja na standarde:

datirano pozivanje (na standarde) kojim se označava jedan ili više određenih standarda na takav način da se naknadne revizije standarda standarda ne mogu primijenjivati dok se propis ne izmijeni. Standard se obično označava svojim brojem i datumom izdavanja ili izdanjem. Takođe, može se navesti i naslov. (MEST EN 45020:2010, 11.2.1)

nedatirano pozivanje (na standarde) kojim se označava jedan ili više određenih standarda na takav način da se naknadne revizije standarda primjenjuju, bez potrebe da se mijenja propis. Standard se obično označava samo svojim brojem. Takođe, može se navesti i naslov. (MEST EN 45020:2010, 11.2.2)

uopšteno pozivanje (na standarde) standarde kojim se podrazumijevaju svi standardi određenog tijela i/ili iz određene oblasti bez njihovog pojedinačnog označavanja. (MEST EN 45020:2010, 11.2.3)

Dosljednost pozivanja

isključivo pozivanje (na standarde) - pozivanje na standarde prema kojim je poštovanje odredbi iz navedenog/ih standarda jedini način da se zadovolje zahtjevi nekog tehničkog propisa. (MEST EN 45020:2010, tačka 11.3.1)

indikativno pozivanje (na standarde) – pozivanje na standarde prema kojim je poštovanje odredbi iz navedenog/ih standarda jedan od načina da se zadovolje zahtjevi nekog tehničkog propisa. (MEST EN 45020:2010, tačka 11.3.2)

Standard sa obaveznom primjenom

Standard čije je primjena obavezna na osnovu nekog opšteg zakona ili na osnovu izričitog upućivanja u nekom propisu (MEST EN 45020, 11.4).

Biblioteke ministarstava

Linkovi sajtova ministarstava na kojima se mogu naći propisi iz njihovog djelokruga