Institut za standardizaciju Crne Gore
Glavni meni

Projekti

Pretražite crnogorske, evropske i međunarodne standarde. Pretraga je moguća prema organizaciji koja je donosilac standarda, prema oznaci standarda ili klјučnoj riječ i izvršite želјenu pretragu. Možete dodati u pretragu i fazu u izradi standarda ili komitet koji je izradio standard.

Izvod iz kataloga crnogorskih standarda i srodnih dokumenata

60.60 Standard je objavljen

Stručni savjet za standarde više

Usluge u turizmu - Hoteli i ostali tipovi turističkog smještaja - Terminologija

50.00 Konačni tekst primljen ili FDIS registrovan za formalno odobrenje

ISME/TK 011 više

Skladištenje brodskog goriva upotrebom Coriolis-ovog sistema mjerača protoka (MFM)

45.99 Slanje nacrta FV CCMC-u

ISME/TK 001 više

Sistemi upravljanja energijom - Zahtjevi za tijela koja sprovode audit i sertifikaciju sistema upravljanja energijom

40.60 Kraj glasanja

ISME/TK E 004 više

Turizam i srodne usluge – Pristupačni turizam za sve – Zahtjevi i preporuke

45.99 Slanje nacrta FV CCMC-u

ISME/TK 011 više

Sistemski i softverski inženjering – Zahtjevi za kvalitet i vrednovanje sistema i softvera (SQuaRE) – Zajednički industrijski format (CIF) za upotrebljivost – Opšti okvir za informacije koje se odnose na upotrebljivost

60.60 Standard je objavljen

Stručni savjet za standarde više

Industrije nafte i prirodnog gasa — Jednačine i proračuni osobina zaštitnih cijevi, proizvodnih cijevi, šipke za bušenje i cjevovoda koji se koriste kao zaštitne cijevi ili proizvodne cijevi

60.60 Standard je objavljen

ISME/TK 001 više

Zaštitna odjeća - Rječnik

60.60 Standard je objavljen

Stručni savjet za standarde više

Tekstil - Ispitivanje sirovinskog sastava - Identifikacija vlakana

60.60 Standard je objavljen

Stručni savjet za standarde više

Ergonomija - Ručno prenošenje pacijenata u zdravstvenom sektoru

60.60 Standard je objavljen

Stručni savjet za standarde više

Industrije nafte, petrohemije i prirodnog gasa — Modelovanje pouzdanosti i proračun sistema za bezbjednost

60.60 Standard je objavljen

ISME/TK 001 više

Ispitivanje bez razaranja - Metode za potpunu kalibraciju pretvarača akustične emisije pomoću recipročne tehnike

60.60 Standard je objavljen

Stručni savjet za standarde više

Industrije nafte i prirodnog gasa - Oprema za bušenje i proizvodnju - Dio 2: Metodologija i rad uređaja za sprječavanje dotoka erupcije prilikom dubokog bušenja pod vodom i integrisani tehnički izvještaj

60.60 Standard je objavljen

ISME/TK 001 više

Industrije nafte i prirodnog gasa - Klasifikacija i ocjenjivanje usaglašenosti proizvoda, procesa i usluga

60.60 Standard je objavljen

ISME/TK 001 više

Zavarivanje - Parametri termičke obrade posle zavarivanja na čelicima

60.60 Standard je objavljen

Stručni savjet za standarde više

Zavarivanje - Uputstvo za sistem grupisanja metalnih materijala

60.60 Standard je objavljen

Stručni savjet za standarde više

Ispitivanje razaranjem zavarenih spojeva metalnih materijala - Sredstva za nagrizanje za makroskopsko i mikroskopsko ispitivanje

60.60 Standard je objavljen

Stručni savjet za standarde više

Obuća – Štetne supstance potencijalno prisutne u obući i djelovima obuće

60.60 Standard je objavljen

Stručni savjet za standarde više