Institut za standardizaciju Crne Gore
U izradi

Sajt je u izradi i neki podaci mogu da budu neodgovarajući ili neažurirani. Web shop nije u funkciji.

Projekti

Pretražite crnogorske, evropske i međunarodne standarde. Pretraga je moguća prema organizaciji koja je donosilac standarda, prema oznaci standarda ili klјučnoj riječ i izvršite želјenu pretragu. Možete dodati u pretragu i fazu u izradi standarda ili komitet koji je izradio standard.

Mikrobiologija lanca hrane - Procjena mjerne nesigurnosti za kvantitativna određivanja

30.20 CD / započeto glasanje

ISME/TK 003 više

Usluge u turizmu - Hoteli i ostali tipovi turističkog smještaja - Terminologija

50.00 Konačni tekst primljen ili FDIS registrovan za formalno odobrenje

ISME/TK 011 više

Turizam i srodne usluge – Pristupačni turizam za sve – Zahtjevi i preporuke

50.00 Konačni tekst primljen ili FDIS registrovan za formalno odobrenje

ISME/TK 011 više

Sistemski i softverski inženjering – Zahtjevi za kvalitet i vrednovanje sistema i softvera (SQuaRE) – Zajednički industrijski format (CIF) za upotrebljivost – Opšti okvir za informacije koje se odnose na upotrebljivost

60.60 Standard je objavljen

Stručni savjet za standarde više

Industrije nafte i prirodnog gasa — Jednačine i proračuni osobina zaštitnih cijevi, proizvodnih cijevi, šipke za bušenje i cjevovoda koji se koriste kao zaštitne cijevi ili proizvodne cijevi

60.60 Standard je objavljen

ISME/TK 001 više

Zaštitna odjeća - Rječnik

60.60 Standard je objavljen

Stručni savjet za standarde više

Tekstil - Ispitivanje sirovinskog sastava - Identifikacija vlakana

60.60 Standard je objavljen

Stručni savjet za standarde više

Ergonomija - Ručno prenošenje pacijenata u zdravstvenom sektoru

60.60 Standard je objavljen

Stručni savjet za standarde više

Industrije nafte, petrohemije i prirodnog gasa — Modelovanje pouzdanosti i proračun sistema za bezbjednost

60.60 Standard je objavljen

ISME/TK 001 više

Ispitivanje bez razaranja - Metode za potpunu kalibraciju pretvarača akustične emisije pomoću recipročne tehnike

60.60 Standard je objavljen

Stručni savjet za standarde više

Industrije nafte i prirodnog gasa - Oprema za bušenje i proizvodnju - Dio 2: Metodologija i rad uređaja za sprječavanje dotoka erupcije prilikom dubokog bušenja pod vodom i integrisani tehnički izvještaj

60.60 Standard je objavljen

ISME/TK 001 više

Industrije nafte i prirodnog gasa - Klasifikacija i ocjenjivanje usaglašenosti proizvoda, procesa i usluga

60.60 Standard je objavljen

ISME/TK 001 više

Zavarivanje - Parametri termičke obrade posle zavarivanja na čelicima

60.60 Standard je objavljen

Stručni savjet za standarde više

Zavarivanje - Uputstvo za sistem grupisanja metalnih materijala

60.60 Standard je objavljen

Stručni savjet za standarde više

Ispitivanje razaranjem zavarenih spojeva metalnih materijala - Sredstva za nagrizanje za makroskopsko i mikroskopsko ispitivanje

60.60 Standard je objavljen

Stručni savjet za standarde više

Obuća – Štetne supstance potencijalno prisutne u obući i djelovima obuće

60.60 Standard je objavljen

Stručni savjet za standarde više

Elektronski sistem za naplatu - Vrednovanje usaglašenosti opreme sa ISO/TS 17575-2 - Dio 1: Struktura testnog paketa (softver) (ISO/TR 16401-1:2018)

60.60 Standard je objavljen

ISME/TK E 013 više

Ispitivanje sa razaranjem zavarenih spojeva na metalnim materijalima – Ispitivanje zavarenih spojeva na tople prsline - Elektrolučni postupci zavarivanja - Dio 3: Ispitivanja sa spoljašnjim opterećenjem

60.60 Standard je objavljen

Stručni savjet za standarde više