Institut za standardizaciju Crne Gore
Glavni meni

Projekti

Pretražite crnogorske, evropske i međunarodne standarde. Pretraga je moguća prema organizaciji koja je donosilac standarda, prema oznaci standarda ili klјučnoj riječ i izvršite želјenu pretragu. Možete dodati u pretragu i fazu u izradi standarda ili komitet koji je izradio standard.

Aditivne tehnologije – Principi kvalifikacije - Instalacija, rukovanje i performanse (IQ/OQ/PQ) PBF-LB opreme

60.60 Standard je objavljen

ISME/SSS više

Sistemski i softverski inženjering – Zahtjevi za kvalitet i vrednovanje sistema i softvera (SQuaRE) – Zajednički industrijski format (CIF) za upotrebljivost – Opšti okvir za informacije koje se odnose na upotrebljivost

60.60 Standard je objavljen

ISME/SSS više

Zaštitna odjeća - Rječnik

60.60 Standard je objavljen

ISME/SSS više

Tekstil - Ispitivanje sirovinskog sastava - Identifikacija vlakana

60.60 Standard je objavljen

ISME/SSS više

Ergonomija - Ručno prenošenje pacijenata u zdravstvenom sektoru

60.60 Standard je objavljen

ISME/SSS više

Ispitivanje bez razaranja - Metode za potpunu kalibraciju pretvarača akustične emisije pomoću recipročne tehnike

60.60 Standard je objavljen

ISME/SSS više

Zavarivanje - Parametri termičke obrade posle zavarivanja na čelicima

60.60 Standard je objavljen

ISME/SSS više

Zavarivanje - Uputstvo za sistem grupisanja metalnih materijala

60.60 Standard je objavljen

ISME/SSS više

Ispitivanje razaranjem zavarenih spojeva metalnih materijala - Sredstva za nagrizanje za makroskopsko i mikroskopsko ispitivanje

60.60 Standard je objavljen

ISME/SSS više

Obuća – Štetne supstance potencijalno prisutne u obući i djelovima obuće - Liste štetnih hemijskih supstanci

60.60 Standard je objavljen

ISME/SSS više

Ispitivanje sa razaranjem zavarenih spojeva na metalnim materijalima – Ispitivanje zavarenih spojeva na tople prsline - Elektrolučni postupci zavarivanja - Dio 3: Ispitivanja sa spoljašnjim opterećenjem

60.60 Standard je objavljen

ISME/SSS više

Plastika - Standardna tabela referentnog globalnog sunčevog spektra svijetlosnog fluksa na nultoj nadmorskoj visini - Horizontalna, relativna vazdušna masa 1

60.60 Standard je objavljen

ISME/SSS više

Zavarivanje - Upoređivanje standardizovanih metoda sprečavanja hladnih prslina

60.60 Standard je objavljen

ISME/SSS više

Plastika - Parametri za upoređivanje spektra svijetlosnog fluksa laboratorijskog svijetlosnog izvora, koji se primjenjuje za simulaciju starenja, sa referentnim sunčevim spektrom svijetlosnog fluksa

60.60 Standard je objavljen

ISME/SSS više

Smjernice za izbor, korišćenje i održavanje bezbjednosne i radne obuće i druge opreme za ličnu zaštitu koja štiti stopala i noge

60.60 Standard je objavljen

ISME/SSS više

Boje i lakovi - Prijanjanje prevlaka

60.60 Standard je objavljen

ISME/SSS više

Mikrobiologija - Kozmetika - Smjernice za primjenu ISO standarda koji se bave mikrobiologijom u oblasti kozmetike

60.60 Standard je objavljen

ISME/SSS više

Zavarivanje - Sistemi grupisanja materijala - Evropski materijali

60.60 Standard je objavljen

ISME/SSS više