Institut za standardizaciju Crne Gore
Glavni meni

Projekti

Pretražite crnogorske, evropske i međunarodne standarde. Pretraga je moguća prema organizaciji koja je donosilac standarda, prema oznaci standarda ili klјučnoj riječ i izvršite želјenu pretragu. Možete dodati u pretragu i fazu u izradi standarda ili komitet koji je izradio standard.

Boje i lakovi - Sistemi prevlaka za lopatice rotora vjetroturbina – Dio 1: Minimalni zahtjevi i starenje

60.60 Standard je objavljen

ISME/SSS/SC 4 više

Boje i lakovi – Sistemi prevlaka za lopatice rotora vjetroturbina – Dio 2: Određivanje i procjena otpornosti na eroziju uzrokovanu kišom, korišćenjem rotirajuće ručke

60.60 Standard je objavljen

ISME/SSS/SC 4 više

Boje i lakovi – Sistemi prevlaka za lopatice rotora vjetroturbina – ieo 3: Određivanje i procjena otpornosti na eroziju uzrokovanu kišom, korišćenjem vodenog mlaza

60.60 Standard je objavljen

ISME/SSS/SC 4 više

Tečna hromatografija pri kritičnim uslovima (LCCC) – Hemijska heterogenost polietilen-oksida

60.60 Standard je objavljen

ISME/SSS/SC 4 više

Tehnički listovi - Ispitivanja materijala za obuću i ispitivanje ljepila

60.60 Standard je objavljen

ISME/SSS/SC 4 više

Proizvodi na biološkoj osnovi – Upotreba odnosa stabilnih izotopa ugljenika, vodonika, kiseonika i azota kao alata za verifikaciju porijekla sirovine na biološkoj osnovi i karakteristika proizvodnih procesa – Pregled relevantnih postojećih primjena

60.60 Standard je objavljen

ISME/SSS/SC 4 više

Uputstva za koncept plana sigurnosti snabdijevanja vodom u zgradama

60.60 Standard je objavljen

ISME/SSS/SC 4 više

Plastika - Reciklirana plastika - Određivanje sadržaja čvrstih zagađujućih materija

60.60 Standard je objavljen

ISME/SSS/SC 4 više

Biostimulatori biljaka – Tvrdnje – Dio 1: Opšti principi

60.60 Standard je objavljen

ISME/SSS/SC 4 više

Biostimulatori biljaka – Izjave – Dio 2: Efikasnost iskorišćavanja hranljivih elemenata koja je rezultat upotrebe biostimulatora biljaka

60.60 Standard je objavljen

ISME/SSS/SC 4 više

Biostimulatori biljaka – Izjave – Dio 3: Tolerancija na abiotski stres koji je rezultat upotrebe biostimulatora biljaka

60.60 Standard je objavljen

ISME/SSS/SC 4 više

Biostimulatori biljaka – Izjavee – Dio 4: Određivanje svojstava kvaliteta koja su rezultat upotrebe biostimulatora biljaka

60.60 Standard je objavljen

ISME/SSS/SC 4 više

Biostimulatori biljaka - Izjave - Dio 5: Određivanje pristupačnosti hranljivih elemenata vezanih u zemljištu ili rizosferi

60.60 Standard je objavljen

ISME/SSS/SC 4 više

Biostimulatori biljaka – Određivanje specifičnih elemenata – Dio 1: Razaranje carskom vodom za naknadno određivanje elemenata

60.60 Standard je objavljen

ISME/SSS/SC 4 više

Biostimulatori biljaka – Određivanje specifičnih elemenata – Dio 2: Određivanje ukupnog sadržaja Cd, Pb, Ni, As, Cr, Cu i Zn

60.60 Standard je objavljen

ISME/SSS/SC 4 više

Biostimulatori biljaka – Određivanje specifičnih elemenata – Dio 3: Određivanje žive

60.60 Standard je objavljen

ISME/SSS/SC 4 više

Biostimulatori biljaka – Određivanje hroma(VI)

60.60 Standard je objavljen

ISME/SSS/SC 4 više

Biostimulatori biljaka – Određivanje fosfonata

60.60 Standard je objavljen

ISME/SSS/SC 4 više