Institut za standardizaciju Crne Gore
Glavni meni

Projekti

Pretražite crnogorske, evropske i međunarodne standarde. Pretraga je moguća prema organizaciji koja je donosilac standarda, prema oznaci standarda ili klјučnoj riječ i izvršite želјenu pretragu. Možete dodati u pretragu i fazu u izradi standarda ili komitet koji je izradio standard.

Vazduhoplovstvo - Aluminijum AL-P1050A-H14 - Lim i traka - 0,4 mm < a < 6 mm

60.60 Standard je objavljen

ISME/SSS/SC 8 više

Vazduhoplovstvo – Električni kablovi za opštu namjenu – Radna temperatura između –55 °C i 200 °C – Dio 008: Familija DRP (par) DRT (3 jezgra) DRQ (4 jezgra), obloženi višežilni kablovi laserskog UV štampača – Standard za proizvod

60.60 Standard je objavljen

ISME/SSS/SC 8 više

Vazduhoplovstvo – Električni kablovi za opštu namjenu – Radne temperature između – 55 °C i 260 °C – Dio 002: Opšte

60.60 Standard je objavljen

ISME/SSS/SC 8 više

Vazduhoplovstvo – Električni kablovi za opštu namjenu – Radne temperature između –55 °C i 260 °C – Dio 011: Familija DZA, jednožilni i višežilni sklop za upotrebu pri niskom atmosferskom pritisku – Standard za proizvod

60.60 Standard je objavljen

ISME/SSS/SC 8 više

Vazduhoplovstvo – Električni kablovi za opštu namjenu – Radna temperatura između –55 °C i 260 °C – Dio 012: Familija DZ, jednožilni, za štampanje pomoću UV lasera, za upotrebu pri niskom atmosferskom pritisku – Standard za proizvod

60.60 Standard je objavljen

ISME/SSS/SC 8 više

Vazduhoplovstvo - Boje i lakovi - Dvokomponentna osnovna prevlaka bez hromata otporna prema koroziji koja očvršćava na niskim temperaturama - Dio 005: Za spoljašnju upotrebu, sa tolerancijom u odnosu na pripremu površine

60.60 Standard je objavljen

ISME/SSS/SC 8 više

Vazduhoplovstvo - Boje i lakovi - Dvokomponentna epoksi osnovna prevlaka bez hromata otporna prema koroziji koja očvršćava na niskim temperaturama - Dio 006: Visoka otpornost prema koroziji za vojnu primjenu

60.60 Standard je objavljen

ISME/SSS/SC 8 više

Vazduhoplovstvo – Čelik FE-PL73 – 1 230 MPa ≤ Rm ≤ 1 420 MPa – Otkovci – De ≤ 40 mm

60.60 Standard je objavljen

ISME/SSS/SC 8 više

Vazduhoplovstvo – Čelik 30CrNiMo8 (1.6580) – 1 100 MPa ≤ Rm ≤ 1 300 MPa – Otkovci De ≤ 100 mm

60.60 Standard je objavljen

ISME/SSS/SC 8 više

Vazduhoplovstvo – Čelik X5CrNoMoCuNb14-5 (1.4594) – 930 MPa ≤ Rm ≤ 1 080 MPa – Šipke De ≤ 150 mm

60.60 Standard je objavljen

ISME/SSS/SC 8 više

Vazduhoplovstvo – Čelik X5CrNoMoCuNb14-5 (1.4594) – 930 MPa ≤ Rm ≤ 1 080 MPa – Otkovci De ≤ 150 mm

60.60 Standard je objavljen

ISME/SSS/SC 8 više

Vazduhoplovstvo - Elementi za električno i optičko povezivanje - Metode ispitivanja - Dio 211: Kapacitet

60.60 Standard je objavljen

ISME/SSS/SC 8 više

Vazduhoplovstvo - Elementi za električno i optičko povezivanje - Metode ispitivanja - Dio 212: Površinska transfer impedansa

60.60 Standard je objavljen

ISME/SSS/SC 8 više

Vazduhoplovstvo - Elementi za električno i optičko povezivanje - Metode ispitivanja - Dio 217: Pad napona usljed određene struje na papučicama i rednim spojevima

60.60 Standard je objavljen

ISME/SSS/SC 8 više

Vazduhoplovstvo - Elementi za električno i optičko povezivanje - Metode ispitivanja - Dio 218: Starenje papučica i rednih spojeva usled temperaturnih i strujnih ciklusa

60.60 Standard je objavljen

ISME/SSS/SC 8 više

Vazduhoplovstvo - Elementi za električno i optičko povezivanje - Metode ispitivanja- Dio 219: Otpornost izolovanih papučica i rednih splajsova na probojni napon

60.60 Standard je objavljen

ISME/SSS/SC 8 više

Vazduhoplovstvo - Elementi za električno i optičko povezivanje - Metode ispitivanja - Dio 220: Starenje spoja kontakt/provodnik usljed struje i temperaturnih ciklusa

60.60 Standard je objavljen

ISME/SSS/SC 8 više

Vazduhoplovstvo – Elementi za električno i optičko povezivanje – Metode ispitivanja – Dio 227: Ispitivanja delimičnog pražnjenja

60.60 Standard je objavljen

ISME/SSS/SC 8 više