Institut za standardizaciju Crne Gore
Glavni meni

Projekti

Pretražite crnogorske, evropske i međunarodne standarde. Pretraga je moguća prema organizaciji koja je donosilac standarda, prema oznaci standarda ili klјučnoj riječ i izvršite želјenu pretragu. Možete dodati u pretragu i fazu u izradi standarda ili komitet koji je izradio standard.

Obezbjeđenje svemirskih proizvoda – Krimpovanje električnih kontakata visoke pouzdanosti

60.60 Standard je objavljen

ISME/SSS više

Vazduhoplovstvo - Provodnici od bakra i od legura bakra za električne kablove - Standard za proizvod

60.60 Standard je objavljen

ISME/SSS više

Vazduhoplovstvo – Električni kablovi za opštu namjenu, sa provodnicima od bakra ili legure bakra – Tehnička specifikacija

60.60 Standard je objavljen

ISME/SSS više

Vazduhoplovstvo - Kabl, električni, otporan na vatru - Tehnička specifikacija

60.60 Standard je objavljen

ISME/SSS više

Vazduhoplovstvo – Električni kablovi otporni na požar – Tehnička specifikacija

60.60 Standard je objavljen

ISME/SSS više

Vazduhoplovstvo - Jednožilni i višežilni električni kablovi, ekranizovani i obavijeni - Tehnička specifikacija

60.60 Standard je objavljen

ISME/SSS više

Vazduhoplovstvo - Sijalice sa užarenim vlaknom - Dio 001: Tehnička specifikacija

60.60 Standard je objavljen

ISME/SSS više

Vazduhoplovstvo - Sijalice sa užarenim vlaknom - Dio 002: Glavne karakteristike

60.60 Standard je objavljen

ISME/SSS više

Vazduhoplovstvo - Sijalice sa užarenim vlaknom - Dio 003: Lampa, kod 44 - Standard za proizvod

60.60 Standard je objavljen

ISME/SSS više

Vazduhoplovstvo - Sijalice sa užarenim vlaknom - Dio 004: Lampa, kod 47 - Standard za proizvod

60.60 Standard je objavljen

ISME/SSS više

Vazduhoplovstvo - Sijalice sa užarenim vlaknom - Dio 005: Lampa, kod 73 - Standard za proizvod

60.60 Standard je objavljen

ISME/SSS više

Vazduhoplovstvo - Sijalice sa užarenim vlaknom - Dio 006: Lampa, kod 73E - Standard za proizvod

60.60 Standard je objavljen

ISME/SSS više

Vazduhoplovstvo - Sijalice sa užarenim vlaknom - Dio 007: Lampa, kod 74 - Standard za proizvod

60.60 Standard je objavljen

ISME/SSS više

Vazduhoplovstvo - Sijalice sa užarenim vlaknom - Dio 008: Lampa, kod 75 - Standard za proizvod

60.60 Standard je objavljen

ISME/SSS više

Vazduhoplovstvo - Sijalice sa užarenim vlaknom - Dio 009: Lampa, kod 83 - Standard za proizvod

60.60 Standard je objavljen

ISME/SSS više

Vazduhoplovstvo - Sijalice sa užarenim vlaknom - Dio 010: Lampa, kod 84 - Standard za proizvod

60.60 Standard je objavljen

ISME/SSS više

Vazduhoplovstvo - Sijalice sa užarenim vlaknom - Dio 011: Lampa, kod 85 - Standard za proizvod

60.60 Standard je objavljen

ISME/SSS više

Vazduhoplovstvo - Sijalice sa užarenim vlaknom - Dio 012: Lampa, kod 95 - Standard za proizvod

60.60 Standard je objavljen

ISME/SSS više