Institut za standardizaciju Crne Gore
Glavni meni

Projekti

Pretražite crnogorske, evropske i međunarodne standarde. Pretraga je moguća prema organizaciji koja je donosilac standarda, prema oznaci standarda ili klјučnoj riječ i izvršite želјenu pretragu. Možete dodati u pretragu i fazu u izradi standarda ili komitet koji je izradio standard.

Vještačka đubriva - Određivanje otpornosti granula đubriva pri drobljenju

60.60 Standard je objavljen

ISME/SSS više

Vještačka đubriva - Određivanje sadržaja prašine

60.60 Standard je objavljen

ISME/SSS više

Vještačka đubriva sa amonijum nitratom - Uporedna studija određivanja poroznosti (zadržavanje ulja)

60.60 Standard je objavljen

ISME/SSS više

Vještačka đubriva i materije za kalcifikaciju - Uzorkovanje statičnih gomila - Tehnički izvještaj o probama eksperimentalnog uzorkovanja koje su izvršene na osnovu mandata M/454

60.60 Standard je objavljen

ISME/SSS više

Materije za kalcifikaciju - Određivanje količine ostatka fino mljevenih karbonata u zemljištu - Volumetrijska metoda

60.60 Standard je objavljen

ISME/SSS više

Đubriva - Određivanje molibdena u koncentracijama većim od 10 % primjenom gravimetrijske metode sa 8-hidroksihinolinom

60.60 Standard je objavljen

ISME/SSS više

Krečni materijali – Određivanje potrebe za krečom u zemljištu – Metoda sa puferskim rastvorom amonijum acetata pH 5,5

60.60 Standard je objavljen

ISME/SSS više

Đubriva - Određivanje azota nerastvorljivog u hladnoj i vrućoj vodi u čvrstom urea-formaldehidu i sporodjelujućim đubrivima sa metilen-ureom i određivanje rastvorljivosti hranljivih polimera u puferskom rastvoru fosfata sa pH 7,5 na 100 °C

60.60 Standard je objavljen

ISME/SSS više

Biostimulatori biljaka – Tvrdnje – Dio 1: Opšti principi

60.60 Standard je objavljen

ISME/SSS/SC 4 više

Biostimulatori biljaka – Izjave – Dio 2: Efikasnost iskorišćavanja hranljivih elemenata koja je rezultat upotrebe biostimulatora biljaka

60.60 Standard je objavljen

ISME/SSS/SC 4 više

Biostimulatori biljaka – Izjave – Dio 3: Tolerancija na abiotski stres koji je rezultat upotrebe biostimulatora biljaka

60.60 Standard je objavljen

ISME/SSS/SC 4 više

Biostimulatori biljaka – Izjavee – Dio 4: Određivanje svojstava kvaliteta koja su rezultat upotrebe biostimulatora biljaka

60.60 Standard je objavljen

ISME/SSS/SC 4 više

Biostimulatori biljaka - Izjave - Dio 5: Određivanje pristupačnosti hranljivih elemenata vezanih u zemljištu ili rizosferi

60.60 Standard je objavljen

ISME/SSS/SC 4 više

Biostimulatori biljaka – Određivanje specifičnih elemenata – Dio 1: Razaranje carskom vodom za naknadno određivanje elemenata

60.60 Standard je objavljen

ISME/SSS/SC 4 više

Biostimulatori biljaka – Određivanje specifičnih elemenata – Dio 2: Određivanje ukupnog sadržaja Cd, Pb, Ni, As, Cr, Cu i Zn

60.60 Standard je objavljen

ISME/SSS/SC 4 više

Biostimulatori biljaka – Određivanje fosfonata

60.60 Standard je objavljen

ISME/SSS/SC 4 više

Biostimulatori biljaka – Određivanje neorganskog arsena

60.60 Standard je objavljen

ISME/SSS/SC 4 više

Biostimulatori biljaka – Određivanje sadržaja kvasaca i plijesni

60.60 Standard je objavljen

ISME/SSS/SC 4 više