Institut za standardizaciju Crne Gore
Glavni meni

Projekti

Pretražite crnogorske, evropske i međunarodne standarde. Pretraga je moguća prema organizaciji koja je donosilac standarda, prema oznaci standarda ili klјučnoj riječ i izvršite želјenu pretragu. Možete dodati u pretragu i fazu u izradi standarda ili komitet koji je izradio standard.

''In vitro'' dijagnostička medicinska sredstva - Hranjivi mediji za mikrobiologiju - Kriterijumi performansi za hranjive medije

60.60 Standard je objavljen

ISME/SSS više

Opšti zahtjevi kod "in vitro" dijagnostičkih medicinskih sredstava za samoispitivanje

60.60 Standard je objavljen

ISME/TK 014 više

Ocjena performansi ''in vitro'' dijagnostičkih medicinskih sredstava

60.60 Standard je objavljen

ISME/SSS više

Uklanjanje ili smanjenje rizika infekcije povezane sa “in vitro” dijagnostičkim reagensima

60.60 Standard je objavljen

ISME/SSS više

Postupci uzorkovanja koji se koriste za ispitivanje prihvatljivosti “in vitro” dijagnostičkih medicinskih sredstava - Statistički aspekti

60.60 Standard je objavljen

ISME/SSS više

Upotreba šema eksterne ocjene kvaliteta kod ocjenjivanja performansi “in vitro” dijagnostičkih postupaka pregleda

60.60 Standard je objavljen

ISME/SSS više

“In vitro” dijagnostička medicinska sredstva - Posude za jednokratnu upotrebu koje služe za prikupljanje uzoraka čovjekovog tkiva i drugih uzoraka, izuzev krvi

60.60 Standard je objavljen

ISME/SSS više

Sterilizacija medicinskih sredstava - Zahtjevi za medicinska sredstva koja su označena sa “STERILAN” - Dio 1: Zahtjevi za završno sterilisana medicinska sredstva

60.60 Standard je objavljen

ISME/SSS više

Sterilizacija medicinskih sredstava - Zahtjevi za medicinska sredstva koja su označena sa “STERILAN” - Dio 2: Zahtjevi za aseptično pripremljena medicinska sredstva

60.60 Standard je objavljen

ISME/TK 014 više

Bezbjednosni zahtjevi za električnu opremu za mjerenje, kontrolu i laboratorijsku upotrebu - Dio 2-101: Posebni zahtjevi za \"in vitro\" dijagnostička medicinska sredstva

60.60 Standard je objavljen

ISME/SSS više

Električna oprema za mjerenje, kontrolu i laboratorijsku upotrebu - Zahtjevi za elektromagnetnu kompatibilnost (EMC) - Dio 2-6: Posebni zahtjevi - Medicinski uređaji za in vitro dijagnostiku (IVD)

60.60 Standard je objavljen

ISME/SSS više

Softver za medicinske uređaje - Procesi u životnom ciklusu softvera

60.60 Standard je objavljen

ISME/SSS više

Softver za medicinske uređaje - Procesi u životnom ciklusu softvera

60.60 Standard je objavljen

ISME/SSS više

Softver za medicinske uređaje - Procesi u životnom ciklusu softvera

60.60 Standard je objavljen

ISME/SSS više

Medicinski uređaji - Dio 1: Primjena upotrebljivosti inženjeringa na medicinske uređaje

60.60 Standard je objavljen

ISME/SSS više

Medicinski uređaji - Dio 1: Primjena upotrebljivosti inženjeringa na medicinske uređaje

60.60 Standard je objavljen

ISME/SSS više

Medicinski uređaji - Dio 1: Primjena upotrebljivosti inženjeringa na medicinske uređaje

60.60 Standard je objavljen

ISME/SSS više

Medicinski uređaji - Dio 1: Primjena upotrebljivosti inženjeringa na medicinske uređaje

60.60 Standard je objavljen

ISME/SSS više