Institut za standardizaciju Crne Gore
Glavni meni

MEST EN ISO 6647-1:2022

Pirinač - Određivanje sadržaja amiloze - Dio 1: Spektrofotometrijska metoda sa postupkom odmašćivanja metanolom i sa kalibracionim rastvorima amiloze krompira i amilopektina voštanog pirinča

Rice - Determination of amylose content - Part 1: Spectrophotometric method with a defatting procedure by methanol and with calibration solutions of potato amylose and waxy rice amylopectin (ISO 6647-1:2020)
29.11.2022.

Opšte informacije

60.60     29.11.2022.

ISME

ISME/TK 003 Prehrambeni proizvodi

Evropski standard

67.060 Žita, mahunjače i proizvodi koji potiču od žita i mahunjača

engleski  

Kupovina

Objavljen

Jezik na kom želite da dobijete dokument.

Područje rada

Ovaj dokument utvrđuje referentnu metodu za određivanje sadržaja amiloze u mljevenom pirinču, neparno kuvanom. Metoda je primjenljiva na pirinač sa masenim udjelom amiloze većim od 5%. Ovaj dokument se takođe može koristiti za oljušteni pirinač, kukuruz, proso i druge žitarice ako je proširenje ovog opsega potvrdio korisnik. NAPOMENA Vrijednosti amiloze određene ovim dokumentom mogu se uporediti sa zakonima o PDO i PGI.

Životni ciklus

SADAŠNJE

Objavljeno
MEST EN ISO 6647-1:2022
60.60 Standard je objavljen
29.11.2022.

Povezani projekti

Identičan sa EN ISO 6647-1:2020

Identičan sa ISO 6647-1:2020

Upit za informaciju

Podnesi zahtjev

Pregled

Da biste vidjeli kompletan sadržaj, potrebno je da se prijavite preko svog registrovanog naloga.

Prijavite se