Institut za standardizaciju Crne Gore
Glavni meni

MEST EN ISO 15216-1:2017/A1:2022

Mikrobiologija lanca hrane - Horizontalna metoda za određivanje virusa hepatitisa A i norovirusa, korišćenjem RT-PCR u realnom vremenu - Dio 1: Metoda za kvantifikaciju

Microbiology of the food chain - Horizontal method for determination of hepatitis A virus and norovirus using real-time RT-PCR - Part 1: Method for quantification - Amendment 1 (ISO 15216-1:2017/Amd 1:2021)
29.11.2022.

Opšte informacije

60.60     29.11.2022.

ISME

ISME/TK 003 Prehrambeni proizvodi

Evropski standard

07.100.30 Mikrobiologija hrane

engleski  

Kupovina

Objavljen

Jezik na kom želite da dobijete dokument.

Područje rada

Životni ciklus

SADAŠNJE

Objavljeno
MEST EN ISO 15216-1:2017/A1:2022
60.60 Standard je objavljen
29.11.2022.

Povezani projekti

Identičan sa EN ISO 15216-1:2017/A1:2021

Identičan sa ISO 15216-1:2017/Amd 1:2021

Upit za informaciju

Podnesi zahtjev

Pregled

Da biste vidjeli kompletan sadržaj, potrebno je da se prijavite preko svog registrovanog naloga.

Prijavite se