Institut za standardizaciju Crne Gore

Promo paket vebinara

Institut za standardizaciju Crne Gore organizuje promo paket vebinara 2+1:

1. MEST EN ISO/IEC 27001:2019 Informaciona tehnologija - Bezbjednosne tehnike - Sistemi za upravljanje bezbjednošću informacija – Zahtjevi

Datum vebinara: 20.10.2021. godine, od 10:00 do 14:00 sati.

MEST EN ISO/IEC 27001:2019 je standard koji propisuje zahtjeve za organizacije koje žele da uspostave, primijene, održe i stalno poboljšavaju sistem menadžmenta bezbjednošću informacija (ISMS). Ovaj sistem menadžmenta odražava povjerljivost, integritet i raspoloživost informacija primjenom procesa upravljanja rizicima ulivajući povjerenje zainteresovanim stranama da se rizikom adekvatno upravlja. Zahtjevi propisani ovim standardom su generički i mogu se primijeniti na sve vrste organizacija bez obzira na njihovu veličinu i djelatnost.

MEST EN ISO/IEC 27001:2019 ne samo da pruža organizacijama potrebno znanje za zaštitu podataka već se iste mogu sertifikovati po ovom standardu čime dokazuju svojim klijentima i drugim zainteresovanim stranama da vode računa o zaštiti njihovih podataka i na taj način dodaju vrijednost uslugama koje pružaju.

2. GDPR – Opšta regulativa o zaštiti podataka o ličnosti

Datum vebinara: 27.10.2021. godine

Opšta regulativa o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR - General Data Protection Regulation) je jedan od najznačajnijih međunarodnih akata u oblasti zaštite podataka o ličnosti koji je stupio na snagu 25. maja 2018. godine. Kao zemlja kandidat za članstvo u EU, Crna Gora je obavezna da uskladi nacionalno sa zakonodavstvom Evropske unije i u kontinuitetu radi na usaglašavanju nacionalne sa evropskom regulativom. Usvajanjem novog Zakona koji će biti usaglašen sa GDPR-om i privatni i javni sektor će biti u obavezi da štiti lične podatke građana u skladu sa evropskim standardima.

3. MEST ISO/IEC 27701:2020, Bezbjednosne tehnike - Proširenje ISO/IEC 27001 i ISO/ IEC 27002 za upravljanje informacijama o privatnosti - Zahtjevi i smjernice

Datum vebinara: 03.11.2021. godine

MEST ISO/IEC 27701:2020 je prvi međunarodni standard koji se bavi menadžmentom informacijama o privatnosti. Ovaj standard pomaže organizacijama da uspostave, održavaju i kontinuirano poboljšavaju sistem menadžmenta informacijama o privatnosti poboljšavanjem postojećeg ISMS-a, zasnovanog na zahtjevima MEST EN ISO/IEC 27001:2019 i smjernicama MEST EN ISO/IEC 27002:2020. Pored toga što utvrđuje zahtjeve koji se odnose na upravljanje informacijama o privatnosti pruža i uputstvo operatorima odgovornim za lične identifikacione informacije.

Implementacija MEST ISO/IEC 27701:2020 omogućava i javnim i privatnim organizacijama, svih vrsta i veličina, da procijene, tretiraju i smanje rizike koji su povezani sa prikupljanjem, održavanjem i obradom ličnih podataka.

Cilj ovih vebinara je da pomogne u razumijevanju i tumačenju standarda MEST EN ISO/IEC 27001:2019, MEST ISO/IEC 27701:2020 i GDPR kako bi polaznicima bila olakšana njihova primjena u praksi.

Kome su vebinari namijenjeni?

Vebinari su namijenjen organizacijama koje su u obavezi da primjenjuju Zakon o informacionoj bezbjednosti i Zakon o zaštiti podataka o ličnosti, organizacijama koje su sertifikovane ili namjeravaju da se sertifikuju za sistem menadžmenta bezbjednošću informacija, licima uključenim u procese zaštite ličnih podataka i informacione bezbednosti, pojedincima koji žele da steknu znanja o principima privatnosti, rukovodiocima sistema bezbjednosti informacija, IT menadžerima, menadžerima rizikom, HR menadžerima, finansijskim menadžerima, konsultantima sistema menadžmenta informacijama i internim provjeravačima, kao i svima koji na bilo koji način prikupljaju ili obrađuju podatke o ličnosti i žele da povećaju nivo bezbjednosti i zaštite informacija u svom poslovanju.

Naknada za učešće:

Kako bi vebinare učinili što pristupačnijim učesnicima opredijelili smo se za prihvatljive cijene i čitav niz pogodnosti.

Kotizacija za učesnike po vebinaru je 60€. Prijavljivanjem na dva vebinara treći vebinar je besplatan, što znači da je učešće na sva tri vebinara 120€.

U kotizaciju je uračunato:

Za organizacije koje prijave više od jednog učesnika za drugog i svakog sljedećeg učesnika odobrava se popust u iznosu od 10% visine naknade po učesniku. Za učesnike koji budu pohađali sva tri vebinara odobrova se popust od 10% za kupovinu prvog odnosno 15% za kupovinu drugog standarda. Članovima Instituta odobrava se popust od 15% visine naknade po učesniku.

Predavač:

Igor Ćika, direktor PDCA KONSALTING, vodeći stručni konsultant za projektovanje i implementaciju savremenih sistema menadžmenta i akreditovani ekspert – trener od strane PECB (Professional Evaluation and Certification Board, Kanada) sa više od 150 treninga u oblasti sistema menadžmenta, procjene rizika i zaštite podataka.

Prijavite se za učešće na vebinarima, do četvrtka 14.oktobra, popunjavanjem prijave na link-u.

Broj učesnika je ograničen.

Nakon prijave, dostavićemo Vam program vebinara i predračun.

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati: