Institut za standardizaciju Crne Gore

Promocija MEST IWA 34, Žensko preduzetništvo – Ključne definicije i opšti kriterijumi

Dana 8.9.2021. godine je u organizaciji Sekretarijata Savjeta za konkurentnost, Ministarstva ekonomskog razvoja i Instituta za standardizaciju Crne Gore, održana promocija MEST IWA 34, Žensko preduzetništvo – Ključne definicije i opšti kriterijumi.

Ovaj međunarodni radni sporazum je na nacionalnom nivou objavljen u julu 2021. i uspostavlja definicije ženskog preduzetništva, poput onih koje se odnose na preduzeća u vlasništvu žena i preduzeća kojima upravljaju žene. Ovim dokumentom se definišu kooperative i neformalna preduzeća kojima upravljaju žene.

Definicije se mogu koristiti:

Na događaju su govorile: šefica Sekretarijata Savjeta za konkurentnost, Marija Šuković, v.d. generalne direktorice Direktorata za unapređenje konkurentnosti u Ministarstvu ekonomskog razvoja, Olivera Vukajlović, pomoćnica direktora Instituta za standardizaciju Crne Gore, Rada Janjić i Ekspertkinja za ekonomsko osnaživanje žena u Sekretarijatu, Marija Risteska.

Na početku je šefica Sekretarijata za konkurentnost, gđa. Marija Šuković iznijela svoja očekivanja da će ovaj međunarodni radni sporazum doprinijeti da ženska preduzeća imaju lakše uslove za rad i funkcionisanje (pristup kreditnim linijama, programima podsticanja, javnim nabavkama...). Pristup finansijama je prepoznat kao najveća barijera razvoja ženskog preduzetništva i biznisa.

V.d. generalne direktorice Direktorata za unapređenje konkurentnosti u Ministarstvu ekonomskog razvoja Olivera Vukajlović apostrofirala je da se Ministarstvo intenzivno i posvećeno bavi rodnom dimenizijom u svojim strateškim politikama zbog čega su odmah podržali i razumjeli potrebu uvođenja ovog međunarodnog radnog sporazuma. Vukajlović je istakla spremnost Ministarstva da promoviše značaj ovog dokumenta kako bi se u praksi što više primjenjivao.

Pomoćnica direktora Instituta za standardizaciju gđa. Rada Janjić je predstavila razvoj i sadržaj MEST IWA 34:2021., a poseban akcenat je dala na promociju ravnopravne zastupljenosti žena u standardizaciji i podstakla je na aktivnije učešće žena u radu nacionalnih tehničkih komiteta i razvoju međunarodnih standarda, koji su moćno oruđe za smanjenje nejednakosti i promovisanje fer i inkluzivnog ekonomskog rasta.

Ekspertkinja za ekonomsko osnaživanje žena u Sekretarijatu, Marija Risteska upoznala je prisutne sa statističkim podacima o ženama vlasnicama preduzeća i govorila o značaju i doprinosu koji bi komercijalne banke mogle dati u razvoju ženskog predzetništva, korišćenjem ovog međunarodnog radnog sporazuma.