Institut za standardizaciju Crne Gore
.

Rada Koprivica

Rada Koprivica

Sektor za pravne, finansijske, informaciono-dokumentacione poslove i međunarodnu saradnju - Odjeljenje za međunarodnu saradnju - Šef odjeljenja

Rada Koprivica

Sektor za pravne, finansijske, informaciono-dokumentacione poslove i međunarodnu saradnju - Odjeljenje za međunarodnu saradnju - Šef odjeljenjae-mail: rada.dondic@isme.co.me

Biografija

Rada Koprivica, rođen je 18.9.1977. godine, u Nikšiću. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu Nikšić, smjer Engleski jezik i književnost.

Prethodno je bila radno angažovana u Željeznica Crne Gore AD.

U ISME vrši poslove šefa odjeljenja za međunarodnu saradnju.

Napredno znanje engleskog jezika.