Institut za standardizaciju Crne Gore

Regionalna saradnja - posjeta ISRSM

U službenoj posjeti Institutu za standardizaciju Crne Gore danas su boravili direktor Instituta za standardizaciju Republike Sjeverne Makedonije, gospodin Dževat Kicara sa saradnicima. Ova posjeta predstavlja još jedan primjer dobre saradnje između nacionalnih tijela za standardizaciju iz regiona.

Razgovor gospodina Kicare i direktora ISME-a Zorana Glomazića apostrofirao je rad institucija u uslovima pandemije COVID 19 i svim izazovima sa kojima su se dvije institucije suočavale u organizovanju rada tokom pomenutog perioda. Takođe je bilo riječi o planovima za organizovanje obuka iz oblasti standardizacije, promociji primjene standarda i unapređenja sistema standardizacije, kao i novim mogućnostima za saradnju dva nacionalna tijela za standardizaciju.

I ISME i ISRSM su saglasni u nastojanjima i želji da se saradnja nastavi na obostrano zadovoljstvo.