Institut za standardizaciju Crne Gore
Glavni meni

Registar standarda u propisima

U skladu sa Zakonom o standardizaciji ("Službeni list CG", broj 145/21), Institut uspostavlja i održava bazu podataka o crnogorskim standardima povezanim s tehničkim zakonodavstvom. Ovdje možete pronaći nacionalne tehničke propise koji se pozivaju na crnogorske standarde. Pretraga se vrši prema klјučnoj riječi koja može biti dio naziva propisa ili naziva organa koji je donosilac propisa. Kada unesete klјučnu riječ dobićete listu svih propisa u čijem nazivu se ona javlјa.

Unesite ključne riječi

Službeni list Crne Gore, br. 013/23

PLAN RASPODJELE RADIO-FREKVENCIJA IZ OPSEGA 880-915/925-960 MHz ZA GSM I MFCN SISTEME

Srodni standardi

MEST EN 301 502 V12.5.2:2019   MEST EN 301 511 V12.5.1:2019   MEST EN 301 908-18 V13.0.1:2019  

Preuzmite   Datum objave: 03.02.2023.

Službeni list Crne Gore, br. 003/23

UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O JAKIM ALKOHOLNIM PIĆIMA

Srodni standardi

MEST EN ISO/IEC 17065:2020  

Preuzmite   Datum objave: 10.01.2023.

Službeni list Crne Gore, br. 145/22

PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O BLIŽIM USLOVIMA ZA OBAVLJANJE STRUČNIH POSLOVA ZAŠTITE OD NEJONIZUJUĆIH ZRAČENJA

Srodni standardi

MEST EN 61228:2013   MEST EN 62359:2013   MEST EN 61391-2:2013   MEST EN 61391-1:2013   MEST EN 61847:2013   MEST EN 61266:2013   MEST EN 61206:2013   MEST EN 61205:2013   MEST EN 61689:2015   MEST EN 60335-2-27:2015   MEST EN 50413:2020   MEST EN ISO 11554:2020   MEST EN ISO 13694:2020   MEST EN ISO 11146-1:2010   MEST EN ISO 13695:2011   MEST EN 61040:2011  

Preuzmite   Datum objave: 27.12.2022.

Službeni list Crne Gore, br. 008/23

UREDBA O IZMJENI UREDBE O MIKROBIOLOŠKIM KRITERIJUMIMA ZA BEZBJEDNOST HRANE - PRILOG

Srodni standardi

METI TS CEN ISO/TS 13136:2015   MEST EN ISO 16649-3:2016   MEST EN ISO 6579-1:2017   MEST EN ISO 6887-3:2017   MEST EN ISO 11290-1:2018   MEST EN ISO 11290-2:2018   MEST EN ISO 22964:2018   MEST EN ISO 19343:2018   MEST EN ISO 19020:2018  

Preuzmite   Datum objave: 23.01.2023.

Službeni list Crne Gore, br. 079/22

RJEŠENJE O STANDARDU ZANIMANJA TEHNIČAR/TEHNIČARKA PRIPREME ZA ŠTAMPU PRILOG

Preuzmite   Datum objave: 26.07.2022.

Službeni list Crne Gore, br. 063/19 od 18.11.2019, 066/22 od 24.06.2022

PRAVILNIK O NAČINU ODRŽAVANJA ŽELJEZNIČKIH VOZILA

Srodni standardi

MEST EN 13260:2022  

Preuzmite   Datum objave: 24.06.2022.

Službeni list Crne Gore, br. 089/22

PROGRAM PRAĆENJA KVALITETA TEČNIH GORIVA NAFTNOG PORIJEKLA ZA 2022. GODINU

Srodni standardi

MEST EN 14274:2013   MEST EN 14275:2013   MEST EN ISO/IEC 17025:2018   MEST EN 228:2019   MEST EN 590:2019   MEST EN ISO 3170:2010  

Preuzmite   Datum objave: 05.08.2022.

Službeni list Crne Gore, br. 126/21 od 07.12.2021, 131/21 od 17.12.2021, 114/22 od 12.10.2022

PRAVILA MJERENJA U DISTRIBUTIVNOM SISTEMU ELEKTRIČNE ENERGIJE

Preuzmite   Datum objave: 12.10.2022.

Službeni list Crne Gore, br. 119/22

PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O RADIO-FREKVENCIJAMA I USLOVIMA POD KOJIMA SE TE RADIO-FREKVENCIJE MOGU KORISTITI BEZ ODOBRENJA

Preuzmite   Datum objave: 26.10.2022.

Službeni list Crne Gore, br. 081/22

ODLUKA O STATISTIČKIM PODACIMA I INFORMACIJAMA KOJE KREDITNE INSTITUCIJE DOSTAVLJAJU CENTRALNOJ BANCI CRNE GORE - PRILOG - SMJERNICE O IZVJEŠTAVANJU ZA POTREBE MONETARNE I FINANSIJSKE STATISTIKE OBILJEŽJA IZVJEŠTAJNIH ZAHTJEVA

Srodni standardi

ISO 3166:1993   ISO 4217:2015  

Preuzmite   Datum objave: 28.07.2022.

Službeni list Crne Gore, br. 076/22

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBLIKU, SADRŽAJU I NAČINU PODNOŠENJA CARINSKE DEKLARACIJE I DRUGIH OBRAZACA KOJI SE UPOTREBLJAVAjU U CARINSKOM POSTUPKU

Srodni standardi

MEST EN ISO 6346:2010   ISO 2:1973   ISO 4217:2015   ISO 1:2022  

Preuzmite   Datum objave: 21.07.2022.

Službeni list Crne Gore, br. 072/22

PRAVILA ZA FUNKCIONISANJE DISTRIBUTIVNOG SISTEMA ELEKTRIČNE ENERGIJE

Srodni standardi

MEST EN 50438:2013   MEST EN 50549-1:2021   MEST EN 50549-2:2021   MEST EN 50160:2011  

Preuzmite   Datum objave: 01.07.2022.

Službeni list Crne Gore, br. 052/22

PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O NAČINU OBAVLJANJA PREGLEDA, USLOVIMA I NAČINU IZDAVANJA BILJNOG PASOŠA

Srodni standardi

MEST EN ISO 3166-1:2022  

Preuzmite   Datum objave: 13.05.2022.

Službeni list Crne Gore, br. 013/22

PRAVILNIK O USLOVIMA ZA UVOZ I IZVOZ HRANE I HRANE ZA ŽIVOTINJE RADI PRAĆENJA NIVOA RADIOAKTIVNOSTI ZBOG INCIDENTA U NUKLEARNOJ ELEKTRANI U ČERNOBILU

Srodni standardi

ISO 3166:1993  

Preuzmite   Datum objave: 04.02.2022.

Službeni list Crne Gore, br. 032/22

PRAVILNIK O USLOVIMA ZA UVOZ HRANE I HRANE ZA ŽIVOTINJE RADI PRAĆENJA NIVOA RADIOAKTIVNE KONTAMINACIJE ZBOG INCIDENTA U NUKLEARNOJ ELEKTRANI FUKUŠIMA

Srodni standardi

ISO 3166:1993  

Preuzmite   Datum objave: 25.03.2022.

Službeni list Crne Gore, br. 018/18 od 23.03.2018, 040/19 od 19.07.2019, 041/20 od 05.05.2020, 071/21 od 29.06.2021, 010/22 od 27.01.2022

Službeni list Crne Gore, br. 037/22

Odluka o utvrđivanju Nacionalne kontrolne liste roba dvostruke namjene

Srodni standardi

MEST EN ISO 10618:2018   MEST ISO 565:2011   MEST EN ISO 11357-2:2021   MEST EN ISO 10360-2:2011   MEST EN ISO 21254-1:2012   ISO 841:2001   ISO 230-1:2012   ISO 230-2:2014   ISO 2591-1:1988   ISO 2806:1994  

Preuzmite   Datum objave: 07.04.2022.

Službeni list Crne Gore, br. 039/22

PROGRAM MJERA BEZBJEDNOSTI I KVALITETA HRANE I HRANE ZA ŽIVOTINJE ZA 2022. GODINU

Srodni standardi

MEST EN ISO 18593:2019  

Preuzmite   Datum objave: 13.04.2022.