Institut za standardizaciju Crne Gore
.

Sandra Vulović

Sandra Vulović

Sektor za standarde - Odsjek za poljoprivredu, prehrambenu, hemijsku, drvnu industriju i šumarstvo

Sandra Vulović

Sektor za standarde - Odsjek za poljoprivredu, prehrambenu, hemijsku, drvnu industriju i šumarstvoe-mail: sandra.vulovic@isme.co.me

Biografija

Sandra Vulović, rođena je 26.05.1975 u Pljevljima, osnovnu školu završila u Pljevljima, a srednju medicinsku u Podgorici. Diplomirala je na Poljoprivrednom fakultetu – Beograd, smjer Prehrambena tehnologija – tehnologija biljnih proizvoda. Učestvovala na više seminara i obuka.

Značajnije obuke:

Auditor/Lead Auditor Training Course - 28.09 – 2.10. 2009 Beograd IRCA (Nigel Bauer & Associates,

Certifikat: Advanced food safety management system training for food “Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu, Podgorica 8-12.12.2010

Certifikat: “Food Safety management system training for HORECA”- Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu, Podgorica 26-28.05.2011

Seminar: WHO/FAO Workshop on Codex – Strengthening capacities for effective participation in Codex process and use of Codex standards, guidelines and recommendations Dorres (Drac-Albanija, 6-8. september 2011

Od jula 2005. do januara 2006., odradila pripravnički u JZU Opsta bolnica Pljevlja.

Od avgusta 2006. do marta 2008. bila angažovana u BO Commerce d.o.o., na poslovima inženjera prehrambene tehnologije u pogonu za preradu roštiljskog mesa.

Od juna 2007. do juna 2008. bila angažovana u Luna pharm, kao farmaceutski tehničar.

Od juna 2008. do februara 2009. bila angažovana u LU&JO PHARM, kao farmaceutski tehničar.

Od februara 2009. zaposlena u ISME na poslovima Vodeći inženjer u sektoru za standarde.

Govori engleski jezik.