Institut za standardizaciju Crne Gore
Glavni meni

Seminari i obuke

Kao nacionalno tijelo za standarde, Institut za standardizaciju Crne Gore sprovodi važan zadatak edukacije zainteresovanih strana, tj. korisnika. U saradnji sa stručnjacima iz različitih oblasti standardizacije organizujemo seminare, obuke i radionice i korisnicima obezbjeđujemo posebnu pažnju u cilju razmjene informacija koje se odnose na praktičnu primjenu standarda. Primjena međunarodnih standarda predstavlja održiv način dokazivanja kvaliteta, kompatibilnosti i dosljednosti. Standardi organizacijama nude znanja koja treba da uspiju u uslovima konkurencije.

Obuke su namijenjene: članovima Instituta za standardizaciju, preduzetnicima, malim i srednjim preduzećima (MSP), zaposlenima u javnom sektoru, državnoj administraciji, privrednim subjektima, odnosno sveukupnom društvenom sistemu.

U Institutu za standardizaciju je angažovano 160 stručnjaka iz različitih oblasti koji kroz rad u stručnim tijelim Instituta (Tehničkim komitetima) daju doprinos standardizaciji i podizanju svijesti o značaju unaprijeđenja poslovnih performansi u organizacijama primjenom standarda iz različitih oblasti.

Naš osnovni cij je da upoznamo zainteresovane strane o najnovijim informacijama i dostignućima iz oblasti standardizacije i zakonodavstva, kao i da upoznamo korisnike o benefitima standardizacije čime se direktno obezbjeđuje konkurentnost crnogorskih kompanija i institucija na evropskom i međunarodnom nivou.

Institut za standrdizaciju Crne Gore na svojim seminarima i obukama za prioritet ima cilj da što više približi proces praktične primjene standarda, kao i da se učesnicima pruži potpuna analiza korišćenja usluga, istovremeno pružajući mogućnost dvosmjerne komunikacije, koja se u isti mah smatra poželjnom.

Iz tog razloga, na svakom treningu pratimo očekivanja korisnika i zadovoljstvo postignutim novim vještinama na mjerljiv način, tako što, između ostalog putem raznih upitnika i anketa o zadovljstvu korisnika u vezi tema seminara i primjene standarda, realizujemo aktivnu komunikaciju sa korisnicima tokom samog procesa implementacije i primjene standarda.

Aktuelne obuke

Realizovane obuke

IN HOUSE obuke

Obuke je moguće izvoditi i na adresi zainteresovane strane