Institut za standardizaciju Crne Gore

Sjednica koordinacionog odbora za kvalitet Privredne komore Crne Gore

Direktor Instituta za standardizaciju (ISME) Zoran Glomazić imao je prezentaciju na temu „ISME u procesu podizanja kvaliteta usluga na putu ka punopravnom članstvu u CEN/CENELEC”, tokom koje je istakao da je Institut za standardizaciju Crne Gore od osnivanja donio, objavio, pripremio preko 22 000 MEST standarda i srodnih dokumenata.

Prema riječima direktora, Institut svojom misijom nastoji da, bar većina ovih standarda, u narednom periodu, umjesto u registru Instituta, budu u planovima, poslovnim procesima, tehničkoj dokumentaciji, internim pravilima svih poslovnih organizacija, vladinih institucija, nevladinih organizacija, malih i srednjih preduzeća i generalno na svim nivoima, državnom i lokalnom, kao i u privatnim poslovnim subjektima i javnom sektoru.

-- Svjedoci smo deklarativnog zalaganja za standarde u svim oblastima. Uvijek čujemo da „moramo primjenjivati evropske standarde“, ali realizacija u praksi ide nešto sporije. Standardi i njihova implementacija izazivaju promjene. Promjene ponašanja, djelovanja, odvijanja procesa... a u ljudskoj prirodi je da se odupire promjenama, iako znamo da su jedino promjene stalne – rekao je Glomazić.

Naglasio je da ne postoji oblast čijem kvalitetu ne mogu da doprinesu standardi.

Informisao je članove Koordinacionog odbora ga je Institut za standardizaciju na korak od ispunjenja uslova za punopravno članstvo u evropskim organizacijama za standardizaciju (Evropski komitet za standardizaciju (CEN) i Evropski komitet za standardizaciju u oblasti elektrotehnike (CENELEC)).

-- Sticanjem punopravnog članstva u ovim organizacijama Institut će obezbijediti trajnu dostupnost međunarodnih i evropskih standarda u Crnoj Gori, kao i pravo učešća crnogorskih eksperata u izradi evropskih standarda, čime će zastupati interes crnogorske privrede i društva uopšte, što je naročito važno. Razvoj nacionalne standardizacije je preduslov za brže i uspješnije integracije u međunarodne i evropske tokove – kazao je Glomazić.

Institut kroz svoj doprinos nastoji podržati i pomoći aktivnosti malih i srednjih preduzeća za osposobljavanje za učešće na globalnom tržištu, što je dio usaglašavanja zakonodavstva s ciljem ispunjavanja uslova za članstvo u EU i WTO.

Istakao je da se prihvatanjem kvaliteta, kao jasnog kriterijuma konkurentnosti, i društvene odgovornosti kao radne kategorije koja istovremeno predstavlja i filozofiju i praksu, stvara klima međusobnog povjerenja i saradnje, pri čemu, raspoložive resurse treba usmjeriti, prije svega, na stvaranje najpovoljnijeg ambijenta za poslovanje uz održiv razvoj. Jedino na taj način moguće je izgraditi sistem dugoročnog povjerenja kroz stvaranje nove vrijednosti.

-- Važno je da crnogorskoj privredi i društvu predstavimo i približimo značaj standardizacije kao i da ukažemo da postoji institucija kod koje, ili posredstvom koje, se može doći do bilo kog standarda koji je prihvaćen i usvojen bilo na nacionalnom, evropskom ili globalnom nivou. Taj pristup je sada moguć na jedan tehnološki savremen i intuitivno prihvatljiv način – rekao je direktor Glomazić.

U daljim aktivnostima ISME će nastojati da, kroz razne vidove edukativnih radionica, promotivnih aktivnosti, saradnje sa privredom, obrazovnim i naučnim institucijama obezbijedimo informisanost o značaju standarda i standardizacije kao i njihovu dostupnost.

Institut za standardizaciju svake godine priprema Program rada i plan donošenja crnogorskih standarda koji je baziran na potrebama zainteresovanih strana, koji realizuje u narednoj godini. Nedavno je uputio dopis Privrednoj komori sa zahtjevom da se iznese predlog za donošenje standarda neophodnih u poslovanju, a koji već nijesu registru Instituta. Članovi Odbora su pozvani da dostave navedene predloge do 19. juna.

Više informacija na linku.