Institut za standardizaciju Crne Gore
Glavni meni

Standardi za mikro, mala i srednja preduzeća

Međunarodni ISO standardi iz serije 44000 za Mikro, mala i srednja preduzeća 

ISO 44001:2017 utvrđuje zahtjeve za efektivnu identifikaciju, razvoj i upravljanje zajedničkim poslovnim odnosima unutar ili između organizacija. ISO 44001:2017 je primjenljiv na privatne i javne organizacije svih veličina, od velikih multinacionalnih korporacija i vladinih organizacija, do neprofitnih organizacija i mikro/malih preduzeća. 

Cilj ovog dokumenta je da uspostavi zahtjeve strateškog okvira životnog ciklusa za poboljšanje poslovnih odnosa saradnje između organizacija svih veličina. Saradnički poslovni odnosi u kontekstu ovog dokumenta mogu biti višedimenzionalni. To mogu biti odnosi jedan na jedan ili umreženi odnosi koji uključuju više strana. Iako se ovaj dokument uglavnom bavi sistemom upravljanja u organizaciji, on takođe prepoznaje da efikasna saradnja zahtjeva da dvije ili više organizacija rade zajedno i da sistemi upravljanja moraju da prilagode zajedničke aktivnosti uključenih strana. Pored rješavanja opštih zahtjeva za uspostavljanje sistema upravljanja, ovaj dokument se bavi zahtjevima operativnog procesa za specifične ili pojedinačne angažmane u organizacionim odnosima. Ovaj dokument takođe sadrži niz informativnih priloga koji pomažu korisniku, kao i kontrolnu listu koja pomaže organizacijama da implementiraju i ispune zahtjeve ovog dokumenta

Ovaj dokument pruža smjernice koje podržavaju efikasnu primjenu ISO 44001 u cilju uspostavljanja i poboljšanja kolaborativnih sistema upravljanja poslovnim odnosima (CBRMS) u organizacijama svih veličina. Ovaj dokument ne sadrži dodatne zahtjeve. Namijenjen je čitaocima koji žele da steknu dubinsko znanje i razumijevanje zahtjeva u ISO 44001, na primjer u svrhu pomoći u procesu implementacije organizacije. Slučaj za značajnu poslovnu vrijednost i beneficije koje se izvode iz kolaborativnog rada iznijeti su u ISO 44001. Ovaj dokument je razvijen korišćenjem najbolje prakse za sve industrije, uključujući one prethodne koje su usvojili ISO 44001. Namjera mu je da pomogne organizacijama da razumiju zašto je svaki element standarda ISO 44001 važan i zbog čega preporučuje pristupe koje treba preduzeti za praktičnu primjenu. U ISO 44001 je specifikovana višedimenzionalna priroda odnosa saradnje. Mnogi od ovih odnosa imaju spoljni fokus, naglašavajući važnost saradnje u upravljanju različitim ciljevima, očekivanjima, kulturama i ponašanjima između organizacija.

Ovaj dokument daje smjernice za mikro, mala i srednja preduzeća (MMSP) da koriste dvanaest principa kolaborativnih poslovnih odnosa datih u ISO/TR 44000 kako bi poboljšali svoju sposobnost saradnje. Primjenljiv na MMSP bez obzira na to šta rade, gdje se nalaze, njihovo radno okruženje, kulturu, društveni kapital i ciljeve. ISO 44003 predstavlja vodič za MMSP, koji ima za cilj da pomogne malim organizacijama da se ravnopravno uključe u partnerske odnose sa velikim kompanijama. To podrazumijeva podjelu rizika i resursa, korišćenje znanja, osvajanje novih tržišta i pristup istraživanju i razvoju. Na ovaj način se ostvaruje konkurentska prednost na tržištu, veća efikasnost i inovativnost. Smjernice u ovom dokumentu mogu podržati bilo koji broj MMSP koji sarađuju sa bilo kojim brojem većih organizacija ili međusobno. Primjeri mogućih modela saradnje uključuju: 

               - saradnju jedan na jedan, gdje MMSP razvijaju saradnju sa drugim MMSP; 

               - grupe MMSP, gdje MMSP grade mreže saradnje;

               - MMSP ili grupe MMSP koje sarađuju sa većim organizacijama.

O čemu govori ISO 44004? ISO 44004 pruža preporuke koje velikim privrednim društvima mogu biti od pomoći u radu sa sektorom MMSP. Razmatrajući zajedničko upravljanje poslovnim odnosima, ovaj međunarodni standard promoviše progresivnu saradnju između velikih korporacija i MMSP, što je korisno za obje strane. ISO 44004 daje smjernice za velike organizacije koje žele da angažuju mikro, mala i srednja preduzeća (MMSP) u okviru svojih programa saradnje. ISO 44004 koristi 12 principa upravljanja odnosima saradnje datim u ISO 44001. Kome je ISO 44004 namijenjen? ISO 44004 o zajedničkom upravljanju poslovnim odnosima je koristan za: bilo koju organizaciju bez obzira na njen obim ili veličinu, vlasnike organizacija MMSP, članove najvišeg menadžmenta, menadžere za odnose, menadžere projekata, menadžeri operacija i menadžere kvaliteta. 

Cilj ovog dokumenta je da uspostavi smjernice kako velike organizacije mogu da prilagode svoj pristup kada sarađuju sa MMSP. Zasnovan je na principima za uspješno upravljanje zajedničkim poslovnim odnosima opisanim u ISO/TR 44000. Sličan dokument, ISO 44003, pruža smjernice za MMSP o tome kako da usvoje iste principe. Kada se čitaju zajedno, ISO/TR 44004 i ISO 44003 olakšavaju razumijevanje kako primijeniti principe za uspješnu saradnju kako iz velike kompanije koja radi sa MMSP, tako i iz perspektive MMSP.

Na sljedećem linku nalazi se stranica posvećena evropskim standardima za mala i srednja preduzeća.

Evropski standardi za mala i srednja preduzeća