Institut za standardizaciju Crne Gore
U izradi

Sajt je u izradi i neki podaci mogu da budu neodgovarajući ili neažurirani. Web shop nije u funkciji.

Standardoteka

Institut svojim zainteresovanim strana omogućava pristup svim raspoloživim informacijama o standardima i srodnim dokumentima kao i pomoć u vezi sa standardima i standardizacijom.

Svi raspoloživi standardi i srodni dokumenti su dostupni na besplatan uvid prilikom posjete standardoteci Instituta.

Zainteresovana strana treba da se najavi i pošalje listu dokumenata u koje želi ostvariti uvid kako bi se blagovremeno izvršila priprema.