Institut za standardizaciju Crne Gore
Glavni meni

Vrste standarda

osnovni standard

standard kojim se pokriva široko područje ili koji sadrži opšte odredbe za pojedino područje.

(MEST EN 45020:2010, definicija 5.1)

NAPOMENA Osnovni standard može služiti kao standard za direktnu primjenu ili kao osnova za druge standarde.

terminološki standard

standard koji se odnosi na termine, obično praćene njihovim definicijama i, ponekad, objašnjenjima, slikama, primjerima itd.

(MEST EN 45020:2010, definicija 5.2)

standard za ispitivanje

standard koji se odnosi na metode za ispitivanje, ponekad dopunjen sa drugim odredbama koje se odnose na ispitivanja, kao što su uzorkovanje, upotreba statističkih metoda, redosljed ispitivanja.

(MEST EN 45020:2010, definicija 5.3)

standard za proizvod

standard koji specificira zahtjeve koje mora zadovoljiti proizvod ili grupa proizvoda da bi se osigurala njihova spremnost za namjenu.

NAPOMENA 1 Standard za proizvod može sadržavati, osim zahtjeva za spremnost za namjenu, direktno ili upućivanjem, aspekte u vezi sa terminologijom, uzorkovanjem, ispitivanjem, pakovanjem i označavanjem i, ponekad, zahtjeve u vezi sa procesom.

NAPOMENA 2 Standard za proizvod može biti potpun ili nepotpun, u zavisnosti specificira li sve potrebne zahtjeve ili samo neke. U tom smislu mogu se razlikovati standardi o dimenzijama, standardi o materijalima i standardi za tehničku isporuku.

(MEST EN 45020:2010, definicija 5.4)

standard za procese

standard koji specificira zahtjeve koje mora ispuniti neki proces, kako bi se osigurala njegova spremnost za namjenu.

(MEST EN 45020:2010, definicija 5.5)

standard za usluge

standard koji specificira zahtjeve koje mora ispuniti neka usluga, kako bi se osigurala njena spremnost za namjenu.

NAPOMENA Standardi za usluge mogu se donijeti za područja kao što su hotelijerstvo, transport, održavanje vozila, telekomunikacije, osiguranje, bankarstvo, trgovina.

(MEST EN 45020:2010, definicija 5.6)

standard za interfejs

standard koji specificira zahtjeve koji se odnose na kompatibilnost proizvoda ili sistema u njihovim tačkama spajanja.

(MEST EN 45020:2010, definicija 5.7)

standard o potrebnim podacima

standard koji sadrži spisak karakteristika za koje treba navesti vrijednosti ili druge podatke, radi bližeg opisa nekog proizvoda, procesa ili usluge.

NAPOMENA Neki standardi određuju podatke koje trebaju navesti dobavljači, a druge kupci.

(MEST EN 45020:2010, definicija 5.8)