Institut za standardizaciju Crne Gore
.

Tatjana Marković

Tatjana Marković

Sektor za pravne, finansijske, informaciono-dokumentacione poslove i međunarodnu saradnju - Odjeljenje za međunarodnu saradnju

Tatjana Marković

Sektor za pravne, finansijske, informaciono-dokumentacione poslove i međunarodnu saradnju - Odjeljenje za međunarodnu saradnjue-mail: tatjana.markovic@isme.co.me

Biografija

Tatjana Marković, rođena je 02.10.1985. god. u Baru, završila gimnaziju “Slobodan Škerović” u Podgorici. Studirala na Institutu za međunarodne odnose, Varšavskog Univerziteta i fakultetu za preduzetnički biznis u Beogradu. Posjeduje sertifikate za AMADEUS i MSOffice.

Prethodno je bila radno angažovana u: Glavni grad Podgorica, Sekretarijat za finansije - Pripravnica, Hotel”Mediteran”, Bečići - Front desk služba, Menadžerka prodaje, Hotel “City”, Podgorica, Menadžerka maketinga i prodaje, Vagar D.O.O. - Stažista u knjigovodstvu, Montenegro Airlines - ticketing agent.

U ISME pokriva poziciju stručne saradnice za međunarodnu saradnju u odjeljenju za međunarodnu saradnju.

Poznaje strane jezike u sljedećim nivoima: 1. Engleski (Proficient); 2. Ruski, Poljski, Italijanski (A1/2)