Institut za standardizaciju Crne Gore
Glavni meni

Ukratko o ISME

Evropska Unija prepoznaje procese standardizacije kao preduslov za uključivanje u međunarodne i evropske integracione tokove i kao osnovu za uklanjanje tehničkih barijera u trgovini, tj. obezbjeđivanje slobodnog protoka roba i usluga.

Sistem standardizacije na nacionalnom nivou se ostvaruje kroz saradnju države, privrede i drugih zainteresovanih strana preko Nacionalnog tijela za standardizaciju.

Radi ostvarivanja ciljeva standardizacije, ispunjavanja zahtjeva međunarodne zajednice i Evropske Unije po pitanju standardizacije kao i sprovođenja aktivnosti na donošenju crnogorskih standarda, Vlada Crne Gore je na sjednici od 29. marta 2007. godine donijela Odluku o osnivanju Instituta za standardizaciju Crne Gore ("Službeni list RCG", br.21/2007), kao Nacionalnog tijela za standardizaciju Crne Gore.

Imajući u vidu da je primarna djelatnost Instituta za standardizaciju Crne Gore razvoj i donošenje crnogorskih standarda, a u skladu sa preporukama i zahtjevima međunarodnih i evropskih organizacija za standardizaciju, koristimo priliku da pozovemo sve zainteresovane strane da prijavom za članstvo u Institutu i učešćem u radu stručnih tijela Instituta na donošenju standarda, daju svoj doprinos razvoju sistema standardizacije u Crnoj Gori, a samim tim podstaknu razvoj crnogorske privrede i društva uopšte.

Djelatnost Instituta

Institut obavlja sljedeće poslove:

15. godina Instituta za standardizaciju Crne Gore

\