Institut za standardizaciju Crne Gore
Glavni meni

Šta je standard?

Standard je dokument uspostavljen konsenzusom i odobren od priznatog tijela, koji pruža, za zajedničku i ponovljenu upotrebu, pravila, smjernice ili karakteristike za aktivnosti ili njihove rezultate, usmjerene na postizanje optimalnog stepena poretka u datom kontekstu.

Standardi su opštepriznata pravila i odredbe. Oni mogu obuhvatati sveobuhvatne tehničke specifikacije (karakteristike i zahtjeve za proizvode), postupke za izradu proizvoda, ispitivanje i metode ocjenjivanja usaglašenosti.

Primjena standarda obezbjeđuje bolju efikasnost u cjelokupnoj proizvodnji, poboljšava kvalitet usluga i doprinosi ispunjavanju najvišeg nivoa očekivanja klijenata i potrošača. Da bi se povećalo povjerenje društva u standarde, važno je osigurati šire učešće zainteresovanih grupa u razvoju i raspravi o standardima. Standardi se razvijaju, revidiraju, dopunjuju, modifikuju ili povlače u zavisnosti od inovacija u razvoju nauke i tehnologije. Standardi su sredstvo za informisanje i osnova za olakšavanje globalne trgovine i omogućavanje komunikacije između partnera.