Institut za standardizaciju Crne Gore
U izradi

Sajt je u izradi i neki podaci mogu da budu neodgovarajući ili neažurirani. Web shop nije u funkciji.

Zakoni i podzakonski akti

Odluka o osnivanju ISME

"Službeni list RCG", broj 21/07

Zakon o standardizaciji

"Službeni list CG", broj 13/08

Statut ISME

"Službeni list CG", broj 29/08, 057/19