Plan i program rada Instituta za 2020. godinu

Shodno raspoloživim sredstvima predviđenim Zakonom o budžetu za 2020. godinu za rad
Instituta za standardizaciju Crne Gore, planirano je donošenje 2.200 crnogorskih standarda i
srodnih dokumenata poštujući zahtjeve i preporuke međunarodnih i evropskih organizacija za
standardizaciju.

Kroz rad stručnih tijela Instituta na pripremi i donošenju crnogorskih standarda i srodnih
dokumenata, tokom 2020. godine nastaviće se saradnja sa organima državne uprave,
privrednim, vanprivrednim, naučno-istraživačkim i strukovnim organizacijama, kao i drugim
zainteresovanim stranama.
U toku 2020. godine Institut će nastaviti sa pružanjem podrške Vladi Crne Gore i organima
državne uprave na poslovima usklađivanja nacionalnog zakonodavstva sa zakonodavstvom
Evropske unije, a u vezi sa problematikom standardizacije i standarda.

Institut će održavati postojeći status članstva u međunarodnim (ISO, IEC) i evropskim
organizacijama za standardizaciju (CEN, CENELEC). To se odnosi kako na obaveze koje
proističu iz članstva u pomenutim organizacijama (plaćanje članarine), tako i na učešće
predstavnika Instituta u radu međunarodnih i evropskih organizacija za standardizaciju. 
Tokom 2020. godine Institut će nastaviti da ažurno informiše zainteresovanu javnost o
pitanjima vezanim za standardizaciju i standarde.

Više informacija u priloženom dokumentu. 

Plan i program rada za 2020. godinu,