MEĐUNARODNA ORGANIZACIJA ZA STANDARDIZACIJU (ISO)

Institut za standardizaciju Crne Gore (ISME) je pridruženi član (Correspondent member) ISO od 1.7.2007. godine. ISO je organizacija koja se bavi pitanjima opšte standardizacije, tj. standardizacije iz svih oblasti osim elektrotehnike i telekomunikacija, i predstavlja most između javnog i privatnog sektora. ISO standardi imaju ključnu ulogu u uklanjanju barijera u međunarodnoj trgovini. Sjedište Centralnog sekretarijata ISO je u Ženevi i iz njega se koordinira rad cjelokupnog ISO sistema gdje je uključeno više od 160 nacionalnih organizacija za standardizaciju. U skladu sa internim pravilima, Institut, kao korespondentni član, ima pravo da aktivno učestvuje u radu stručnih tijela ISO, ali bez prava glasa.

Institut u kontinuitetu prati rad komiteta ISO koji definišu politike standardizacije, kao i rad tehničkih komiteta ISO. Kao priznanje za višegodišnje dobre rezultate i uspješnu saradnju sa ISO, Institutu je omogućeno da u svojstvu punopravnog člana učestvuje u radu četiri stručna tijela ISO te da ima pravo odlučivanja (glasanja).

 

MEĐUNARODNA ELEKTROTEHNIČKA KOMISIJA (IEC)

Institut za standardizaciju Crne Gore je pridruženi član (Associate member) IEC od 1.1.2009. godine. Sjedište IEC je u Ženevi, a u njegov rad uključeno je preko 80 nacionalnih tijela za standardizaciju. U skladu sa pravilima, članstvo Instituta podrazumijeva imenovanje crnogorskih predstavnika koji će zastupati nacionalna stanovišta po pitanju donošenja međunarodnih standarda iz oblasti elektrotehnike.

Članstvom u IEC, Institut je stekao mogućnost aktivnog učešća u radu stručnih tijela ove organizacije, kao i pravo pristupa cjelokupnoj bazi standarda i srodnih dokumenata IEC. U skladu sa nacionalnim interesima, Institut je određene međunarodne standarde iz oblasti elektrotehnike preuzeo kao nacionalne (MEST).

 

KOMISIJA CODEX ALIMENTARIUS

Komisiju Codex Alimentarius osnovale su Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija (FAO) i Svjetska zdravstvena organizacija (WHO). Riječ je o specijalizovanoj međunarodnoj organizaciji koja se bavi standardizacijom u oblasti hrane.

Codex Alimentarius je zbirka međunarodnih standarda i srodnih dokumenata (pravila dobre prakse, smjernica i drugih preporuka) u vezi hrane, njene proizvodnje i bezbjedne upotrebe. Ovi standardi imaju za cilj zaštitu zdravlja potrošača i osiguranje fer prakse u trgovini hranom. Publikacije Codex Alimentariusa namijenjene su usmjeravanju i promovisanju izrade i uspostavljanja definicija i zahtjeva za hranu kako bi se pomoglo njihovoj usklađenosti te olakšala međunarodna trgovina.

Od 15.12.2008. godine Institut je zvanično priznat od strane Komisije Codex Alimentarius kao kontaktna tačka za Crnu Goru.