EVROPSKI KOMITET ZA STANDARDIZACIJU (CEN)

Institut za standardizaciju Crne Gore je prudruženi član (Affiliate member) CEN-a od 1.7.2008. godine. Sjedište CEN-a je u Briselu, a članice (34 punopravne i 3 prudružene) su nacionalna tijela za standardizaciju zemalja članica EU i EFTA čiji je prvenstveni cilj izrada evropskih standarda i srodnih dokumenata. Evropski standardi su ključna komponenta jedinstvenog evropskog tržišta jer predstavljaju osnov za eliminisanje tehničkih barijera u trgovini.

Od sticanja članstva, Institut konstantno prati rad stručnih tijela CEN-a. Između ostalog, to podrazumijeva delegiranje i aktivno učešće predstavnika Crne Gore u cilju iznošenja i zastupanja nacionalnih stavova u postupku donošenja evropskih standarda i srodnih dokumenata.

 

EVROPSKI KOMITET ZA STANDARDIZACIJU U OBLASTI ELEKTROTEHNIKE (CENELEC)

Institut za standardizaciju Crne Gore je pridruženi član (Affiliate member) CENELEC-a od 1.7.2009. godine. CENELEC, čije je sjedište u Briselu, objedinjuje 34 punopravne i 3 prudružene članice, u cilju izrade evropskih standarda i srodnih dokumenata u oblasti elektrotehnike.

Shodno stepenu članstva, Institut prati i učestvuje u radu stručnih tijela CENELEC-a. Takođe, stečeno je i pravo delegiranja i aktivnog učešća predstavnika Crne Gore u cilju iznošenja i zastupanja nacionalnih stavova u postupku donošenja evropskih standarda i srodnih dokumenata u oblasti elektrotehnike.

CEN/CENELEC definisali su tzv. 6+3 kriterijuma za ostvarivanje punopravnog članstva koji se odnose na nacionalno tijelo za standardizaciju države koja je potencijalni kandidat ili kandidat za pridruživanje EU.

 

EVROPSKI INSTITUT ZA TELEKOMUNIKACIONE STANDARDE (ETSI)

Institut za standardizaciju Crne Gore i Evropski institut za telekomunikacione standarde potpisali su Memorandum o razumijevanju 4.12.2014. godine. Na osnovu ovoga sporazuma, Institut je ostvario status “Nacionalne organizacije za standardizaciju u zemljama članicama ETSI“, te stekao mogućnost aktivnog učešća u radu stručnih tijela ove organizacije, kao i pravo pristupa cjelokupnoj bazi standarda i srodnih dokumenata ETSI. Na taj način stvorena je pretpostavka za preuzimanje evropskih standarda iz oblasti telekomunikacija na nacionalni nivo, u skladu sa državnim interesima.