Institut za standardizaciju Crne Gore potpisao je sporazume o poslovno-tehničkoj saradnji sa nacionalnim tijelima za standardizaciju drugih država, i to sa:

 • Institutom za standardizaciju Srbije (ISS) – 16.7.2007. godine,
 • Institutom za standardizaciju Bosne i Hercegovine (BAS) – 19.11.2007. godine,
 • Institutom za standardizaciju Makedonije (ISRM) – 22.6.2009. godine,
 • Generalnim direktoratom za standardizaciju Republike Albanije (DPS) – 22.6.2009. godine,
 • Institutom za standardizaciju Slovenije (SIST) – 5.10.2009. godine,
 • Hrvatskim zavodom za norme (HZN) – 2.9.2010. godine,
 • Turskim institutom za standarde (TSE) – 19.2.2014. godine,
 • Upravom za standardizaciju NR Kine (SAC) – 12.9.2016. godine i
 • Institutom za standardizaciju Bugarske (BDS) – 16.5.2018. godine.

Potpisani sporazumi imaju za cilj unapređenje odnosa i uzajamne saradnje Crne Gore i drugih zemalja potpisnica u oblasti standardizacije, u cilju eliminisanja tehničkih barijera u trgovini, povećanja nivoa bezbjednosti, zaštite zdravlja i života ljudi, kao i unapređenja održivog razvoja i očuvanja životne sredine.

Saradnja između institucija potpisnica odvija se kroz razmjenu informacija, eksperata, znanja i iskustva, kao i kroz zajednički rad po raznim pitanjima u oblasti standardizacije.

Institut je sklopio i ugovore o prodaji standarda sa sljedećim organizacijama za standardizaciju:

 • Britanskim institutom za standardizaciju (BSI) – 1.8.2008. godine,
 • Njemačkim institutom za standardizaciju (DIN) – 15.6.2010. godine,
 • Francuskim institutom za standardizaciju (AFNOR) – 7.7.2010. godine i
 • ASTM International (ranije poznat kao Američko društvo za ispitivanje i materijale, odnosno American Society for Testing and Materials – ASTM) – 15.7.2015. godine.

Ova ugovorna saradnja omogućava zainteresovanim stranama da u prostorijama Instituta ostvare uvid u tekst njemačkih, britanskih, francuskih, odnosno ASTM standarda i da preko Instituta izvrše njihovu nabavku.