Institut za standardizaciju Crne Gore je sklopio ugovore o prodaji standarda sa sljedećim organizacijama za standardizaciju:

  • Britanskim institutom za standardizaciju (BSI) – 1.8.2008. godine,
  • Njemačkim institutom za standardizaciju (DIN) – 15.6.2010. godine,
  • Francuskim institutom za standardizaciju (AFNOR) – 7.7.2010. godine i
  • ASTM International (ranije poznat kao Američko društvo za ispitivanje i materijale, odnosno American Society for Testing and Materials – ASTM) – 15.7.2015. godine.

Ova ugovorna saradnja omogućava zainteresovanim stranama da u prostorijama Instituta ostvare uvid u tekst njemačkih, britanskih, francuskih, odnosno američkih standarda i da preko Instituta izvrše njihovu nabavku.