Shodno članu 8 Zakona o standardizaciji (Službeni list CG, broj 13/08), član Instituta može biti: privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik koji su osnovani, odnosno registrovani u skladu sa odgovarajućim propisima Crne Gore, kao i fizičko lice koje je državljanin Crne Gore.

Institut je trajno otvoren za prijem u članstvo svih zainteresovanih strana, a članstvo u Institutu je dobrovoljno.

Radi učlanjenja u Institut, zainteresovane strane podnose prijavu za učlanjenje s izjavom o pristupanju i prihvatanju prava i obaveza koje proističu iz članstva.

Članovi Instituta dužni su da Institutu plaćaju članarinu. Visina članarine za svaku kalendarsku godinu utvrđuje se posebnom odlukom koju donosi Upravni odbor Instituta.

Članstvo u Institutu prestaje: dobrovoljnim istupanjem, prestankom postojanja člana pravnog lica, zbog spriječenosti člana fizičkog lica, isključenjem i prestankom rada Instituta.

Članstvo u Institutu se ne može prenositi ni preuzimati.

Sticanje članstva, prestanak članstva, prava i obaveze člana Instituta bliže se uređuju Pravilnikom o članstvu u Institutu.

 

Pravilnik o članstvu u ISME

Prijava za učlanjenje (pravno lice)

Prijava za učlanjenje (fizičko lice)