Razvoj crnogorskih standarda

Rad Instituta za standardizaciju Crne Gore i njegovih stručnih tijela na poslovima donošenja crnogorskih standarda (MEST) i srodnih dokumenata usklađen je sa pravilima i preporukama međunarodnih i evropskih organizacija za standardizaciju, a koja su prvenstveno definisana kroz dokumenta:

  • ISO/IEC Guide 21-1, Regional or national adoption of International Standards and other International Deliverables - Part 1: Adoption of International Standards
  • ISO/IEC Guide 21-2, Regional or national adoption of International Standards and other International Deliverables - Part 2: Adoption of International Deliverables other than International Standards
  • CEN/CENELEC Internal Regulations - Part 2: Common Rules for Standards Work
  • CEN/CENELEC Internal Regulations - Part 3: Rules for the Structure and Drafting of European Standards (PNE-Rules)

Na bazi navedenih dokumenata, Institut za standardizaciju Crne Gore donosi Interna pravila standardizacije (ISME IPS) kojima se uređuju pitanja u vezi sa pripremom, donošenjem objavljivanjem i održavanjem crnogorskih standarda i srodnih dokumenata.

Interna pravila standardizacije su prevashodno namijenjena zaposlenima u Institutu, predsjednicima, sekretarima i članovima stručnih tijela Instituta kao i zainteresovanim stranama koje su posredno ili neposredno uključeni u proces izrade crnogorskih standarda i srodnih dokumenata.

Interna pravila standardizacije (ISME IPS) čine:

  • ISME IPS 1, Interna pravila standardizacije - Dio 1: Osnivanje i rad stručnih tijela Instituta
  • ISME IPS 2, Interna pravila standardizacije - Dio 2: Vrste dokumenata i njihovo označavanje
  • ISME IPS 3, Interna pravila standardizacije - Dio 3: Razvoj izvornih crnogorskih standarda isrodnih dokumenata
  • ISME IPS 4, Interna pravila standardizacije - Dio 4: Učešće u radu evropskih organizacija za standardizaciju na razvoju evropskih standarda i srodnih dokumenata i njihovo prihvatanje na nacionalnom nivou
  • ISME IPS 5, Interna pravila standardizacije - Dio 5: Učešće u radu međunarodnih organizacija za standardizaciju na razvoju međunarodnih standarda i srodnih dokumenata i njihovo prihvatanje na nacionalnom nivou
  • ISME IPS 6, Interna pravila standardizacije - Dio 6: Opšta pravila za strukturiranje I uobličavanje dokumenata

Svaki od gore navedenih djelova objavljuje se kao zaseban dokument kojem je dodijeljena jedinstvena oznaka.